Tỉnh Osaka/Rà soát các chỉ số đánh giá ưu tiên để tăng cường các biện pháp đối phó với dòng chảy mảnh vụn, có tính đến cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng

Tỉnh Osaka/Rà soát các chỉ số đánh giá ưu tiên để tăng cường các biện pháp đối phó với dòng chảy mảnh vụn, có tính đến cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng

  Tỉnh Osaka sẽ tăng cường các biện pháp đối phó với dòng chảy mảnh vụn, có tính đến đặc điểm của các thảm họa gần đây như mưa lớn khiến bùn chảy ra ngoài và hình thành các ngôi làng bị cô lập. Về “chỉ số đánh giá ưu tiên” xác định mức độ ưu tiên của các biện pháp ứng phó theo thang điểm 5 từ A đến E, mức độ ưu tiên của các khu vực bao gồm hạ tầng giao thông quan trọng như đường vận chuyển khẩn cấp hỗ trợ hoạt động khắc phục hậu quả, cứu hộ trong trường hợp xảy ra thảm họa Xem xét để cải thiện hơn nữa. Hiện nay có triển vọng nhất định trong việc áp dụng các biện pháp đối với các dòng suối trên núi hạng A sẽ được ưu tiên hàng đầu, Chính phủ sẽ khẩn trương xem xét các chỉ số đánh giá mới trước khi chuyển trọng tâm sang các dòng suối trên núi hạng B từ năm 2025 trở đi.

  Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng biện pháp đối phó trượt lở đất tỉnh Osaka, bao gồm các chuyên gia, tỉnh đã trình bày các kế hoạch trong tương lai nhằm tăng cường các biện pháp đối phó với dòng chảy mảnh vụn. Sau khi nhận được báo cáo vào tháng 9 và củng cố các chỉ số đánh giá mới, chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét các biện pháp tiếp theo.

  Trong đánh giá 5 cấp, hạng A được chia thành “lĩnh vực ưu tiên”, hạng B là “khu vực tiềm năng cho các biện pháp đối phó tiếp theo”, và hạng C đến E được phân loại là “khu vực mà các biện pháp đã bị hoãn lại”.

  Theo kết quả khảo sát cơ bản dựa trên Đạo luật phòng chống thiên tai trầm tích, tính đến cuối năm tài chính 2013, tỉnh có 96 suối trên núi hạng A và các biện pháp đối phó đã được hoàn thành hoặc đang được tiến hành tại 74 địa điểm. Trong số 22 địa điểm chưa được giải quyết còn lại, 14 địa điểm sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 5 năm tới và hai địa điểm dự kiến ​​sẽ được phát triển theo các dự án khác, cho thấy các biện pháp đang đạt được tiến bộ ổn định và đang tiến đến giai đoạn áp dụng các biện pháp đối phó tiếp theo.

  Khi xem xét các chỉ số đánh giá ưu tiên, chúng tôi sẽ bổ sung vào các chỉ số đánh giá mới sự hiện diện hay vắng mặt của ``các tuyến vận chuyển khẩn cấp'' và ``các tuyến vận chuyển khẩn cấp'' mà nếu bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra thảm họa sẽ cản trở rất nhiều đến việc phục hồi và Nỗ lực cứu hộ. Nếu bất kỳ tuyến đường nào nằm trong vùng cảnh báo, chúng sẽ được cộng 5 điểm, giống như các tuyến đường sơ tán, là cơ sở hạ tầng liên quan đến đường bộ duy nhất được đánh giá trong đánh giá ưu tiên.

  Đánh giá theo chỉ số đánh giá hiện tại, số lượng luồng hạng B bằng khoảng 2/3 số lượng luồng hạng A, nhưng con số này dự kiến ​​sẽ tăng thêm khi xem xét chỉ số đánh giá. Được biết, khu vực cảnh báo lở đất suối núi hạng B bao gồm nhiều cư dân và cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng như đường sá.

  Ngoài ra, việc xác định mức độ ưu tiên cũng sẽ khiến việc lập bản đồ nguy cơ trở thành điều kiện thiết yếu để thương mại hóa, có tính đến tỷ lệ lập bản đồ nguy cơ ở mỗi huyện trong tỉnh là trên 98%. Do đó, họ sẽ không còn đủ điều kiện được hưởng ưu đãi nâng mức độ ưu tiên lên một bậc.

  Chúng tôi sẽ xem xét đưa ra ưu đãi để xếp hạng ở những khu vực tiến hành diễn tập sơ tán hoặc nơi việc loại bỏ các khu vực nguy hiểm rải rác được đưa vào kế hoạch phát triển thị trấn.

  Những năm gần đây, mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khi dòng mảnh vụn tiếp tục gây thiệt hại, bao gồm cả việc đường sá bị cắt đứt và xuất hiện nhiều ngôi làng bị cô lập, chính quyền tỉnh có kế hoạch tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó chi tiết với dòng mảnh vụn phù hợp với điều kiện địa phương.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline