Hyundai Tăng cường Đầu tư Hydrogen với Cam kết 6,7 tỷ USD

Hyundai Tăng cường Đầu tư Hydrogen với Cam kết 6,7 tỷ USD

  Hyundai Tăng cường Đầu tư Hydrogen với Cam kết 6,7 tỷ USD

  hyundai hydrogen investment
  Hyundai tăng cường đầu tư hydro với cam kết 6,7 tỷ USD.

  Tập đoàn Hyundai đã công bố một khoản đầu tư lớn vào hydro, cam kết 6,7 tỷ đô la cho “nhiên liệu của tương lai”.

  Scott Phillips, Giám đốc đầu tư tại Motley Fool nói với Oliver Peterson trên Perth Live rằng hydro nên có trong tương lai ô tô của chúng ta.

  “Khi bạn chặn những ý tưởng tiềm năng, khi bạn chỉ nói rằng chúng tôi nghĩ rằng cuộc đua đã thắng và đã kết thúc… Tôi nghĩ đó là một sai lầm,” anh ấy nói với Oly.

  “Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một ý tưởng thông minh, nếu bạn nghĩ về những gì hydro cung cấp, một bình hydro sáu kg có thể đưa bạn đi xa như một bình xăng hoặc diesel đầy tiêu chuẩn.”

  Zalo
  Hotline