Về việc triển khai nghiên cứu chung với INPEX hướng tới xây dựng chuỗi giá trị CCS Nhật Bản – Australia

Về việc triển khai nghiên cứu chung với INPEX hướng tới xây dựng chuỗi giá trị CCS Nhật Bản – Australia

  Về việc triển khai nghiên cứu chung với INPEX hướng tới xây dựng chuỗi giá trị CCS Nhật Bản – Australia

  Công ty TNHH JERA đã ký kết thỏa thuận ban đầu với Công ty TNHH INPEX (sau đây gọi là "INPEX") về nghiên cứu khả thi kinh doanh về việc tách và thu hồi CO2 do công ty thải ra ở Nhật Bản, cũng như vận chuyển và lưu trữ đến Úc. Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận về việc thực hiện một nghiên cứu chung.

  Để đạt được mức độ trung hòa carbon, CCS, nơi lưu trữ CO 2 dưới lòng đất, là một công nghệ thiết yếu cho các ngành công nghiệp gặp khó khăn trong việc giảm lượng khí thải CO 2 . Sự hỗ trợ của chính phủ đang được cung cấp tích cực ở mỗi quốc gia và các dự án CCS đang được lên kế hoạch trên khắp thế giới, bao gồm cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  Úc đang tăng cường nỗ lực giảm lượng khí thải CO 2 và đang thúc đẩy CCS sử dụng lượng CO 2 dồi dào phù hợp cho việc lưu trữ dưới lòng đất, cũng như phát triển môi trường kinh doanh để tiếp nhận CO 2 từ nước ngoài.

  Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm việc phân tách và thu hồi CO 2 do công ty chúng tôi thải ra ở Nhật Bản, xem xét các phương thức vận chuyển, điều kiện vận chuyển và nghiệm thu giữa hai nước cũng như tính khả thi của dự án. nghiên cứu chung với INPEX.

   

  INPEX có kiến ​​thức về các dự án CCS ở Úc, bao gồm Dự án Ichthys LNG mà công ty xúc tiến với tư cách là nhà điều hành và hiện đang xem xét các dự án CCS nhằm giảm lượng khí thải CO 2 từ nhiều dự án và đang hợp tác với INPEX để cùng nghiên cứu dự án. tin rằng việc thúc đẩy điều này sẽ góp phần xây dựng chuỗi giá trị CCS toàn cầu nhằm vận chuyển và lưu trữ CO2 xuyên biên giới, cũng như chuyển đổi sang một xã hội khử cacbon thông qua việc sử dụng CCS.

  Với khẩu hiệu "JERA Zero Emissions 2050", chúng tôi đang nỗ lực đạt được mức phát thải CO 2 ròng từ các hoạt động trong và ngoài nước vào năm 2050 , đồng thời đang đánh giá các công nghệ thu giữ và lưu trữ CO 2

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline