Hợp tác xã sữa Ireland xin phép xây dựng nhà máy sinh khối

Hợp tác xã sữa Ireland xin phép xây dựng nhà máy sinh khối

  Hợp tác xã sữa Ireland xin phép xây dựng nhà máy sinh khối

  news item image

  Hiệp hội Hợp tác xã Dairygold, một hợp tác xã sữa Ireland có trụ sở tại Mitchelstown, County Cork, Ireland, đang xin phép quy hoạch các nhà máy sinh khối tại mỗi địa điểm của mình ở Mitchelstown và Mallow.

  Tổ chức này là hợp tác xã sữa lớn thứ hai của Ireland và là nhà cung cấp sữa lớn thứ ba của đất nước, xử lý khối lượng khoảng 1,43 tỷ lít sữa trên đồng cỏ chăn nuôi cỏ mỗi năm.

  Động thái này thể hiện nỗ lực khử cacbon cho hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng hơi nước thay vì khí đốt cho khả năng chế biến sữa.
  Chiều cao lan can của cơ sở sinh khối Mitchelstown tiềm năng sẽ trên 16 mét và chiều cao ngăn xếp của nó sẽ vượt quá 24 mét.

  Nếu được cấp phép, từ 4 đến 5 lô dăm gỗ sẽ được chuyển đến công trường mỗi ngày.
  Mạng lưới cung cấp hiện tại sẽ được mở rộng để cung cấp nước cho chế biến sữa.
  Sản phẩm phụ tro sẽ được chuyển vào rãnh và nhà thầu được cấp phép sẽ loại bỏ nó.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline