Nhà máy điện gió trên bờ có công suất 21MW bắt đầu hoạt động tại Thành phố Ishikari, sử dụng tổ máy 4,2MW của GE Bellnova

Nhà máy điện gió trên bờ có công suất 21MW bắt đầu hoạt động tại Thành phố Ishikari, sử dụng tổ máy 4,2MW của GE Bellnova

  GE Bellnova thông báo vào ngày 6 tháng 6 rằng thiết bị phát điện gió của họ đã được lắp đặt tại Trang trại gió Ishikari Hachinosawa 21MW ở Thành phố Ishikari, Hokkaido.

  (Nguồn: Phát triển Điện lực)

  Trang trại gió Ishikari Hachinosawa
  (Nguồn: Electric Power Development)

  Trang trại gió Ishikari Hachinozawa là cơ sở sản xuất điện gió trên bờ do J-POWER phát triển và vận hành, bắt đầu vận hành thương mại vào tháng 3 năm 2024.

  Đơn vị thực hiện dự án sẽ là Ishikari Green Energy, một công ty có mục đích đặc biệt (SPC). J-Wind, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của J-POWER, có 70% cổ phần trong SPC này và Shin Energy (Thành phố Kobe) có 30% cổ phần.

  J-POWER có 29 dự án phát điện gió ở Nhật Bản (23 dự án đang vận hành, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đang xây dựng và 2 dự án đang lên kế hoạch đổi mới cơ sở), với tổng công suất khoảng 76,6MW. Trong số này, Hokkaido có số lượng địa điểm lớn nhất, với 9 địa điểm (8 địa điểm đã đi vào hoạt động và 1 địa điểm đang được xây dựng).

  GE Bellnova là nhà sản xuất lớn các thiết bị phát điện gió và có thành tích vận hành khoảng 56.000 tổ máy trên khắp thế giới, với tổng sản lượng khoảng 120GW, chỉ thông qua các dự án trên bờ.

  Đây là địa điểm thứ hai của J-POWER đi ​​vào hoạt động cho một dự án trong nước. Địa điểm đầu tiên là phiên bản cập nhật của cơ sở sản xuất điện gió Esashi, bắt đầu hoạt động vào năm 2023.

  Tại trang trại gió Ishikari Hachinosawa, năm tuabin gió có công suất định mức 4,2MW đã được lắp đặt. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, thiết bị đã được chuyển đến địa điểm thông qua Cảng mới Vịnh Ishikari.

  Chuẩn bị cho tuyết là một thử thách. Trong quá trình chạy thử, đã có sét đánh lớn và bão tuyết lớn nhưng các hoạt động đã bắt đầu đúng tiến độ.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline