Cưỡi sóng: Dự báo sự gia tăng thị trường năng lượng sóng và thủy triều (2024-2030)

Cưỡi sóng: Dự báo sự gia tăng thị trường năng lượng sóng và thủy triều (2024-2030)

  Cưỡi sóng: Dự báo sự gia tăng thị trường năng lượng sóng và thủy triều (2024-2030)

  Quy mô thị trường năng lượng sóng và thủy triều toàn cầu được định giá 0,98 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng từ 1,28 tỷ USD vào năm 2024 và đạt 19,75 tỷ USD vào năm 2032, đạt tốc độ CAGR là 40,75% trong giai đoạn dự báo.

  No alt text provided for this image

  Năng lượng sóng là quá trình hashtag#vận chuyển và thu năng lượng từ sóng trên bề mặt đại dương và sử dụng nó cho các ứng dụng như sản xuất điện, hashtag#khử muối, hashtag#bảo vệ môi trường và các ứng dụng khác. Thiết bị được sử dụng để thu hoạch là hashtag#bộ chuyển đổi năng lượng sóng được phát triển để lấy năng lượng từ hashtag#trên bờ, gần bờ hoặc hashtag#địa điểm nước sâu. Sự sẵn có dồi dào của sóng biển được coi là một trong những nguồn hàng đầu về hashtag#powerthế hệ từ hashtag#năng lượng tái tạo. Ví dụ: năng lượng sóng Pelamis, trước đây được gọi là hashtag#ocean hashtag#power Delivery (OPD), là dự án hashtag#wave thương mại đầu tiên trên thế giới cung cấp năng lượng do máy phát điện tạo ra

  Phân đoạn

  Bằng công nghệ
  Năng lượng sóng
  Cột nước dao động
  Bộ chuyển đổi cơ thể dao động
  Năng lượng thủy triều
  Tua bin thủy triều
  Đập thủy triều

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline