Mục tiêu đấu thầu phát điện dài hạn không phát thải cacbon là thủy điện từ 30.000 kilowatt trở lên / Cơ quan Năng lượng áp dụng từ lần đấu thầu thứ hai

Mục tiêu đấu thầu phát điện dài hạn không phát thải cacbon là thủy điện từ 30.000 kilowatt trở lên / Cơ quan Năng lượng áp dụng từ lần đấu thầu thứ hai

    ◆ Hiện tại là 100.000 kilowatt trở lên

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng sẽ mở rộng phạm vi thủy điện nói chung tại cuộc họp của các chuyên gia vào ngày 31 để mở rộng việc sử dụng các cuộc đấu giá năng lượng khử cacbon dài hạn. Hiện tại, mục tiêu là lắp đặt và thay thế mới từ 100.000 kilowatt trở lên, nhưng từ phiên đấu giá thứ hai trở đi, đề xuất cũng sẽ áp dụng cho ``30.000 kilowatt trở lên''. Mặc dù địa điểm xây dựng đập mới được cho là hạn chế ở Nhật Bản, nhưng chính phủ đánh giá việc duy trì các cơ sở hiện có có công suất từ ​​30.000 kilowatt trở lên là rất quan trọng.

    Zalo
    Hotline