Kết quả tốt...tấn công và phòng thủ/Sự khác biệt về màu sắc giữa kết quả tài chính giữa niên độ và kết quả tài chính họp báo của 10 công ty điện lực

Kết quả tốt...tấn công và phòng thủ/Sự khác biệt về màu sắc giữa kết quả tài chính giữa niên độ và kết quả tài chính họp báo của 10 công ty điện lực

  ◆ Đề xuất lợi nhuận/đầu tư vào tăng trưởng/phục hồi tài chính

  Chín công ty điện lực ngoại trừ Okinawa đang hoạt động tốt. Trong báo cáo tài chính hợp nhất tạm thời cho năm tài chính 2023 được hoàn thành trước ngày 31 tháng 10, cả 9 công ty đều ghi nhận lợi nhuận thông thường kỷ lục. Shinsui cũng đạt được mức thặng dư đáng kể về thu nhập thông thường, loại trừ ảnh hưởng của sự chậm trễ do hệ thống điều chỉnh chi phí nhiên liệu. Mỗi công ty sẽ làm gì khi có kết quả tài chính tốt? Tại hội nghị về kết quả tài chính, chúng ta có thể thấy sự khác biệt về giá, chẳng hạn như việc giảm lãi suất, lợi nhuận cho cổ đông, đầu tư tăng trưởng và xây dựng lại cơ sở tài chính.

  Quang cảnh từng công ty tại hội nghị kết quả tài chính 

  ◇Hiệu ứng giảm chi phí nhiên liệu và tăng giá

  Tất cả chín công ty đều ghi nhận kết quả tài chính khả quan trong năm tài chính 2013, một sự thay đổi hoàn toàn so với kết quả tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022, trong đó 8 trong số 9 công ty chìm trong sắc đỏ do giá nhiên liệu tăng cao. Việc giảm chi phí nhiên liệu liên quan đến việc giảm giá nhiên liệu và tăng giá đối với các sản phẩm đặc biệt có áp suất cao và áp suất cao đã có tác động đáng kể. Về mua bán điện, giá điện trên thị trường giao ngay cũng giảm mạnh. Ngoài ra, Công ty Điện lực Kansai và Công ty Điện lực Kyushu đã cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng năng lượng hạt nhân, mang lại kết quả tài chính kỷ lục.
   

  Zalo
  Hotline