CMIT đủ năng lực đón container trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải

CMIT đủ năng lực đón container trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải

  CMIT đủ năng lực đón container trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải

  Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GT-VT góp ý kiến đối với đề xuất kết thúc thí điểm và cho phép chính thức tiếp nhận tàu container trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải ra, vào cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT).

  Sau gần 2 năm thử nghiệm, cảng CMIT đã tiếp nhận 4 chuyến tàu container trọng tải trên 194.000 DWT đến 214.121 DWT (chiều dài đến 400m) giảm tải an toàn.
  Sau gần 2 năm thử nghiệm, cảng CMIT đã tiếp nhận 4 chuyến tàu container trọng tải trên 194.000 DWT đến 214.121 DWT (chiều dài đến 400m) giảm tải an toàn.

  Cảng CMIT đã được Bộ GT-VT cho phép thử nghiệm và gia hạn thử nghiệm tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT từ năm 2020 và được Cục Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải 214.121 DWT giảm tải rời cảng CMIT trên sông Cái Mép - Thị Vải.

  Sau gần 2 năm thử nghiệm, cảng CMIT đã tiếp nhận 4 chuyến tàu container trọng tải trên 194.000 DWT đến 214.121 DWT (chiều dài đến 400m) giảm tải an toàn. Ngoài ra, từ tháng 2/2017 đến nay, cảng CMIT đã tiếp nhận an toàn 43 chuyến tàu container có trọng tải đến 194.000 DWT nhưng có chiều dài tương đương với tàu container trọng tải trên 194.000 DWT đến 214.121 DWT (từ 396m đến 399,23m).

  Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam ủng hộ việc cho phép cảng CMIT chính thức tiếp nhận tàu container trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải.

  Việc Cảng CMIT chính thức đón tàu container trọng tải đến 214.121 DWT sẽ định hình các tuyến vận tải từ Việt Nam đến các cảng châu Âu và Bắc Mỹ, phát huy những lợi thế sẵn có của kinh tế biển Việt Nam, tận dụng tối đa kết cấu hạ tầng hàng hải hiện có, tạo thuận lợi cho các DN, duy trì và phát huy tuyến hàng đang khai thác.

  Zalo
  Hotline