Kawasaki Heavy Industries và ba công ty kỹ thuật ký thỏa thuận liên quan đến hoạt động của FEED liên quan đến chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng <English Follows>

Kawasaki Heavy Industries và ba công ty kỹ thuật ký thỏa thuận liên quan đến hoạt động của FEED liên quan đến chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng <English Follows>

  Kawasaki và ba công ty kỹ thuật khác ký thỏa thuận về chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng FEED

  Toyo Engineering Co., Ltd. (Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Eiji Hosoi, sau đây gọi là “TOYO”), Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Yasuhiko Hashimoto, sau đây gọi là “Kawasaki Heavy Industries”), JGC Global Corporation (Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Farhan Mujib), sau đây gọi là "JGC Global") và Chiyoda Corporation (Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Chủ tịch Masakazu Sakaki, sau đây gọi là "Chiyoda") có liên quan đến quá trình hóa lỏng dự án do Tập đoàn Năng lượng Hydro Nhật Bản (sau đây gọi là "JSE") thực hiện. Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận liên doanh để tiến hành hiệu quả hơn các hoạt động FEED liên quan đến chuỗi cung ứng hydro*1.

  Bốn công ty, do Kawasaki Heavy Industries đứng đầu, sẽ chế tạo thiết bị hóa lỏng hydro (60 tấn/ngày x 2 chiếc) và bể chứa hydro hóa lỏng trên đất liền (10.000 m3 x 5 chiếc) tại nhà ga hóa lỏng và vận chuyển ở Australia ( Hastings, Victoria), các bến vận chuyển cho các tàu chở hydro hóa lỏng lớn và các cơ sở khác cần thiết để thực hiện thương mại hóa. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận các thiết bị chính, thông số kỹ thuật, chi phí, v.v.

  Trong tương lai, để đáp ứng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ lưu trữ, xử lý hàng hóa và vận chuyển hydro hóa lỏng của Kawasaki Heavy Industries cũng như thiết kế và xây dựng nhà máy rộng khắp ở nước ngoài của TOYO, JGC Global và Chiyoda Corporation. kinh nghiệm xây dựng. Bằng cách thu thập kiến ​​thức và kiến ​​thức kỹ thuật của mình cũng như đẩy nhanh hoạt động FEED này, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon của Nhật Bản vào năm 2050.

  *1: JSE hiện đang thực hiện dự án “Trình diễn thương mại hóa chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng” của Quỹ đổi mới xanh NEDO, dựa trên “Kế hoạch trung hòa carbon năm 2050” do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng các bộ liên quan xây dựng vào tháng 12 25, 2020. Dựa trên ``chiến lược tăng trưởng xanh gắn liền với Chiến lược tăng trưởng xanh 2017'', dự án này nhằm mục đích triển khai xã hội toàn diện về chuỗi cung ứng hydro sạch, hướng tới một xã hội tiêu thụ một lượng lớn lượng hydro và đạt được tính trung hòa carbon.

  Liên kết liên quan

  Dự án Quỹ Đổi mới Xanh khởi động dự án nghiên cứu trình diễn về hydro là dự án đầu tiên

  - Hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hydro thương mại và hiện thực hóa Power to X - (ngày 26/08/2021)

  https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101471.html

  “Trình diễn thương mại hóa chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng” được chọn là dự án của Quỹ Đổi mới Xanh NEDO

  ~Tiến trình cụ thể hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng quốc tế vào năm 2030~ (tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2021)

  Toyo Engineering Corporation (Giám đốc đại diện, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Eiji Hosoi; sau đây gọi là “TOYO”), Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Giám đốc đại diện, Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Yasuhiko Hashimoto; sau đây gọi là “Kawasaki”), JGC Corporation (Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Farhan Mujib; sau đây gọi là “JGC”) và Chiyoda Corporation (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Masakazu Sakakida; sau đây gọi là “Chiyoda”) đã ký một thỏa thuận liên doanh để nâng cao thiết kế kỹ thuật mặt trước ( FEED) cho chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng*1 đang được phát triển bởi Japan Suiso Energy, Ltd. (sau đây gọi là “JSE”).

  Với Kawasaki làm lãnh đạo, bốn công ty sẽ tiến hành FEED cần thiết nhằm hiện thực hóa hoạt động thương mại cho các cơ sở hóa lỏng hydro (hai nhà máy có khả năng xử lý 60 tấn mỗi ngày), bể chứa hydro hóa lỏng trên bờ (năm bể có công suất 10.000 m3 mỗi chiếc), cơ sở thiết bị đầu cuối xuất khẩu cho các tàu chở hydro hóa lỏng lớn và các cơ sở liên quan tại nhà ga xuất khẩu và hóa lỏng ở Hastings, Victoria, Australia. Hơn nữa, các công ty sẽ xác định các yêu cầu thiết bị, thông số kỹ thuật, chi phí tối ưu, cùng nhiều yếu tố khác, để thử nghiệm trình diễn nhằm thương mại hóa chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng của JSE.

  Trong tương lai, Kawasaki sẽ kết hợp các công nghệ và kỹ năng của mình trong lĩnh vực lưu trữ, xử lý và vận chuyển hydro hóa lỏng, dựa trên kinh nghiệm tích lũy sâu rộng và kiến ​​thức kỹ thuật mà TOYO, JGC và Chiyoda sở hữu trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Mục tiêu là tăng tốc FEED nhằm tạo ra chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng và qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon của Nhật Bản vào năm 2050.

  *1 JSE hiện đang theo đuổi Dự án Quỹ đổi mới xanh NEDO kêu gọi trình diễn các hoạt động thương mại của chuỗi cung ứng hydro hóa lỏng, với mục tiêu thương mại hóa toàn diện chuỗi cung ứng hydro sạch, hình dung ra một xã hội đã đạt được mức độ trung hòa carbon và tiêu thụ lượng lớn lượng hydro. Điều này dựa trên Chiến lược tăng trưởng xanh thông qua đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 được thiết lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 và do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) ban hành.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

   

  Zalo
  Hotline