Nhà đầu tư năng lượng Nhật lập liên doanh thực hiện dự án tại Hàn Quốc

Nhà đầu tư năng lượng Nhật lập liên doanh thực hiện dự án tại Hàn Quốc

  Shizen International, Inmark Asset Management và Dohwa Engineering đã thành lập một liên doanh để phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc.

  Liên doanh sẽ được gọi là Inmark Jayeon Energy.

  Từ Jayeon có nghĩa là “tự nhiên” trong tiếng Hàn và phù hợp với tinh thần của tên Shizen có nghĩa là “tự nhiên” trong tiếng Nhật.

  Shinzen cho biết việc thâm nhập thị trường Hàn Quốc là do tiềm năng triển khai năng lượng tái tạo của quốc gia này.

  Vào năm 2023, chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng Kế hoạch cung và cầu điện cơ bản lần thứ 10, trong đó dự báo tỷ lệ điện được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc sẽ tăng từ 9% vào năm 2021 lên 30,6% vào năm 2036.

  Liên doanh này sẽ phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên khắp Hàn Quốc bao gồm lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo trên bờ và gió ngoài khơi.

  Shizen đã phát triển các dự án điện gió ngoài khơi ở vùng biển của Nhật Bản, bao gồm cả xung quanh đảo Kyushu gần Hàn Quốc và sẽ mang kinh nghiệm này đến với Liên doanh đang đánh giá các dự án có điều kiện môi trường tương tự.

  Liên doanh đã xác định các cơ hội dự án sản xuất năng lượng tái tạo 2000MW và có kế hoạch thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào dự án khoảng 100MW vào cuối năm nay.

  Zalo
  Hotline