XEM XÉT THÊM TỈ LỆ BỎ PHIẾU TRONG CÔNG TRÌNH?

XEM XÉT THÊM TỈ LỆ BỎ PHIẾU TRONG CÔNG TRÌNH?

  XEM XÉT THÊM TỈ LỆ BỎ PHIẾU TRONG CÔNG TRÌNH?

  Bộ Tư pháp đang xem xét sửa đổi thêm Đạo luật về quyền sở hữu đơn vị tòa nhà của Nhật Bản (建 物 の 区分 所有 等 に 関 す る 法律), điều này có thể thấy sự nới lỏng hơn nữa về tỷ lệ biểu quyết và cách tính phiếu bầu cho những chủ sở hữu căn hộ bị mất tích.

  Trong 20 năm tới, số lượng căn hộ trong các tòa nhà trên 40 năm tuổi dự kiến ​​sẽ tăng gấp 4 lần lên 4,25 triệu căn. Các biện pháp thích hợp và đầy đủ hơn sẽ được yêu cầu để khuyến khích và hỗ trợ việc bảo trì hoặc tái phát triển các tòa nhà này khi chúng già đi.

  Trong những năm gần đây, các cuộc thảo luận về tái phát triển trong các khu chung cư cũ thường bị đình trệ do chủ sở hữu căn hộ bị mất tích hoặc không thể liên lạc được. Thông thường, hiệp hội chủ sở hữu phải bỏ phiếu 4/5 ủng hộ việc tái phát triển, nhưng điều này có thể phức tạp khi không thể liên hệ với một số chủ sở hữu để tiến hành bỏ phiếu. Ngay cả khi tiến hành các thay đổi, chẳng hạn như sửa chữa, đối với khu vực chung của một tòa nhà chung cư cũng cần phải có 3/4 phiếu thuận từ các chủ sở hữu căn hộ. Các chủ sở hữu không thể liên lạc được có quyền biểu quyết của họ được tính vào phe 'chống lại'.

  Đang được xem xét là khả năng giảm tỷ lệ biểu quyết cần thiết để tái phát triển và có thể loại bỏ quyền biểu quyết cho các chủ sở hữu căn hộ không thể tiếp cận. Việc bán toàn bộ tòa nhà và đất nền hiện nay yêu cầu 100% chủ sở hữu căn hộ đồng ý, nhưng tỷ lệ này cũng có thể giảm xuống. Đối với các tòa nhà đã bị hư hại do không thể ở được, tỷ lệ hiện tại 4/5 có thể được giảm hơn nữa và thời hạn hiện tại là 1 năm để có được phiếu bầu cần thiết có thể được kéo dài thành 3 năm. Những điểm này sẽ được thảo luận tại phiên điều trần lập pháp sẽ được tổ chức vào tháng 10.

  Nguồn:
  NHK, ngày 2 tháng 9 năm 2022.
  TBS, ngày 2 tháng 9 năm 2022.
  Tờ Asahi Shimbun, ngày 2 tháng 9 năm 2022.
  Jiji Press, ngày 3 tháng 9 năm 2022.

  Zalo
  Hotline