Xây dựng Phú Mỹ 3 thành KCN đầu tiên được công nhận thông minh, sinh thái

Xây dựng Phú Mỹ 3 thành KCN đầu tiên được công nhận thông minh, sinh thái

  Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) xây dựng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thành mô hình kiểu mẫu, được chứng nhận là KCN thông minh-sinh thái, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành. Từ đó, mô hình này sẽ trở thành điểm để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

  KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đề xuất mô hình và đang hoạt động rất hiệu quả.
  KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đề xuất mô hình và đang hoạt động rất hiệu quả.

  Đó là nội dung cuộc họp do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì chiều 24/10.

  Theo đó, KCN Phú Mỹ 3 với lợi thế, điều kiện sẵn có được đề xuất là KCN đầu tiên thuộc dự án Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Quy chế KCN kiểu mẫu-KCN thông minh theo hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN trên địa bàn tỉnh.

  Đại diện JICA cho biết, kết quả dự án hướng đến xây dựng được Dự thảo hướng dẫn đánh giá, chứng nhận mô hình KCN sinh thái, KCN thông minh; triển khai hoạt động thí điểm quản lý môi trường trên cơ sở dự thảo hướng dẫn này đồng thời thể chế hóa hướng dẫn nhằm thúc đẩy các KCN sinh thái và thông minh trên địa bàn tỉnh.

  Từ đó, xây dựng được mô hình của tỉnh và trở thành hình mẫu quốc gia cho việc thúc đẩy phát triển KCN kiểu mẫu-thông minh theo định hướng sinh thái.

  Tại cuộc họp, đại diện nhóm chuyên gia của JICA cũng đề xuất một số nội dung như: thành lập Ban diều phối chung cho Dự án; phân công nhân sự đối ứng cho các nhóm chuyên gia làm việc tương ứng với 5 nhóm nhiệm vụ của dự án; cùng với đó là một số nội dung liên quan đến không gian, điều kiện làm việc của chuyên gia tại Việt Nam.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản đồng ý với các đề xuất của nhóm chuyên gia và khẳng định, tỉnh sẽ hỗ trợ tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.

  Ông Nguyễn Công Vinh cho biết: “Dự án này hoàn toàn với phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp trong quy hoạch tỉnh đang trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Nếu Phú Mỹ 3 trở thành KCN đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn sinh thái, thông minh sẽ là định hướng tương lai cho các KCN của tỉnh; đặc biệt, nhiều DN của tỉnh đang sản xuất hàng hóa chất lượng cao để xuất khẩu đi khắp các thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn về chứng nhận quản lý, môi trường”.

  Zalo
  Hotline