Trạm hydro đường sắt hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc hiện đang hoạt động

Trạm hydro đường sắt hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc hiện đang hoạt động

  Trạm hydro đường sắt hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc hiện đang hoạt động


  Trạm tiếp nhiên liệu hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc cho đường sắt chạy bằng hydro đã bắt đầu hoạt động thương mại tại Ordos, một thành phố cấp tỉnh ở Khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc, vào ngày 2/6.

  Nhà ga phục vụ các đầu máy xe lửa hạng nặng chạy bằng hydro và các phương tiện dây xích được hỗ trợ bởi pin nhiên liệu hydro và pin lithium-ion. Dự kiến, nó sẽ giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 800 tấn mỗi năm.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline