Tỉnh Kagoshima/Tạo nhân vật PR để truyền tải sức hấp dẫn của công trình dân dụng tới trẻ em

Tỉnh Kagoshima/Tạo nhân vật PR để truyền tải sức hấp dẫn của công trình dân dụng tới trẻ em

   Để trẻ cảm thấy gần gũi hơn với công việc xây dựng dân dụng. Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự hấp dẫn của lĩnh vực kỹ thuật dân dụng, Tỉnh Kagoshima đã thành lập ``Nhóm Hỗ trợ Tương lai Kagoshima'', bao gồm bảy nhân vật gốc. Mỗi nhân vật có đặc điểm là đội một chiếc mũ bảo hiểm và mỗi nhân vật đều có chuyên môn về kỹ thuật dân dụng như đường sá, sân bay và đập nước. Trong tương lai, nó sẽ xuất hiện trên các bảng quảng cáo tại công trường và đóng .

  Các nhân vật trong đội cổ vũ được nghĩ ra bởi các thành viên của “Nhóm Dự án Kháng nghị Cơ sở hạ tầng Kagoshima”, được hình thành chủ yếu từ các nhân viên trẻ của sở kỹ thuật dân dụng tỉnh. Nhóm đã xem xét các chiến lược PR và phổ biến thông tin nhằm mục đích truyền đạt tầm quan trọng của các dự án công trình công cộng và tăng số lượng trẻ em sẽ trở thành công chức kỹ thuật và công nhân ngành xây dựng trong tương lai.

  Nhóm Hỗ trợ Tương lai Kagoshima bao gồm sáu thành viên độc đáo, trong đó có Đội trưởng Hirokuma, người am hiểu mọi khía cạnh về kỹ thuật dân dụng ở Kagoshima và đóng vai trò là người lãnh đạo. ``Riku-chan'' giỏi phát triển đường sá và thị trấn, ``Marin-kun'' là hướng dẫn viên cảng, ``Sora-kun'' thích sân bay, ``Sabo-chan'' rất nhiệt tình với việc trở thành một chuyên gia về kiểm soát xói mòn và ngăn ngừa lở đất, sông đập. Ngoài ``Riba-chan'', người hiểu biết về khu vực này, ``Ami-chan'', người chuyên về Quần đảo Amami, sẽ xuất hiện.

  Bộ hy vọng sẽ sử dụng các nhân vật này trong nhiều sự kiện, bao gồm cả các sự kiện do hiệp hội ngành xây dựng tỉnh tài trợ, nhằm giúp công tác PR hiệu quả hơn. Việc sử dụng chung các ký tự cũng có thể được thực hiện nếu đáp ứng được các điều kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chủ "Nhóm hỗ trợ tương lai Kagoshima" của tỉnh (https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/kagoshimamiraiouentai001.html).

  Zalo
  Hotline