Tiểu ban Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản: Thay đổi cơ cấu giá cho các công trình công cộng bằng cách tích lũy chi phí nhân công, v.v.

Tiểu ban Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản: Thay đổi cơ cấu giá cho các công trình công cộng bằng cách tích lũy chi phí nhân công, v.v.

  Vào ngày 27, tiểu ban nghiên cứu của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (do Seiya Kinoshita làm chủ tịch) đã công bố báo cáo về tình trạng mua sắm công. Do các vấn đề xung quanh giá dự kiến ​​(giới hạn giá trên), giới hạn giá tối thiểu, giá tiêu chuẩn khảo sát (giá giới hạn dưới) và tình trạng cạnh tranh thực tế, chúng tôi đang kêu gọi chuyển sang cơ cấu xác định giá công trình công cộng bằng cách tích lũy giá thầu phụ thực tế, chi phí nhân công, v.v. Tôi đã yêu cầu điều đó. Ông cũng đề xuất một mức giá dự kiến ​​không gây ra thất bại và xem xét các biện pháp bán phá giá để không loại bỏ một mức giá phù hợp.

  ``Tiểu ban Nghiên cứu về Thay đổi Cơ cấu Định giá Công trình Công cộng'' của Ủy ban Quản lý Xây dựng đã công bố một báo cáo về kết quả thảo luận về giá dự kiến ​​và cơ cấu giá bắt đầu vào tháng 3 năm 2020.

  Mục đích của việc thay đổi cơ cấu giá là đảm bảo an toàn, chất lượng, trả giá phù hợp, khéo léo trong xây dựng, đảm bảo mua sắm khuyến khích phát triển công nghệ. Họ kêu gọi một phương pháp xác định số tiền dự thầu bằng phương pháp tích lũy, với các quy tắc đảm bảo rằng giá hợp đồng phụ và tiền lương lao động được trả một cách hợp lý.

  Chúng tôi đề xuất rằng bằng cách xem xét một cách thích hợp các giới hạn trên và dưới của giá cả và đấu thầu, chúng ta nên đặt ra mức giá dự kiến ​​để đảm bảo không có sai sót hoặc mức giá tiêu chuẩn nghiên cứu mới. Giới thiệu hệ thống đưa ra ý kiến ​​về các loại công việc mà các bước tiêu chuẩn không phù hợp, phương pháp đặt dự toán tham chiếu là mức giá cao nhất trong ngân sách và hệ thống xây dựng thử nghiệm trong đó khách hàng đánh giá điểm bổ sung dựa trên giờ làm việc và giấy chứng nhận thanh toán tiền lương tôi cũng yêu cầu. Điều cần thiết nữa là một công ty “thực sự có tính cạnh tranh” phải có thể nhận được điểm tuyệt đối trong việc đánh giá hệ thống xây dựng của mình ngay cả khi giá thấp hơn giá tiêu chuẩn khảo sát.

  Báo cáo nêu rõ rằng những thay đổi trong cơ cấu giá sẽ khuyến khích việc tạo ra hệ thống xây dựng và kế hoạch xây dựng thuận lợi nhất cũng như việc xác định giá thầu phụ dựa trên ước tính và sẽ dẫn đến hình thành một thị trường cạnh tranh về kỹ năng quản lý và năng suất lao động vật chất và giá trị gia tăng. Hiệu quả này được giải thích khi nó được kết nối. Mặc dù cần phải giải thích về sự phù hợp của mức giá nhưng nó cũng đề xuất “áp dụng các giới hạn trên và dưới để mọi người có thể áp dụng mức giá mà họ muốn”.

  Báo cáo chỉ ra rằng trong mua sắm công hiện nay, giá hợp đồng phụ được xác định dựa trên số tiền trúng thầu, gây khó khăn cho việc đảm bảo quỹ tiền lương và việc tồn tại các giới hạn giá trên và dưới gây khó khăn cho việc khuyến khích công việc xây dựng. Họ cũng lo ngại về chi phí xã hội do hoạt động kém và chi phí hành chính tăng lên.

  Tiểu ban đã thảo luận các câu trả lời dựa trên tiền đề rằng các quy định của luật kế toán và hệ thống giá theo lịch trình sẽ được duy trì. Chúng tôi cũng đã tính đến các trường hợp hủy hợp đồng và thực tế thị trường là “đấu thầu nhằm mục đích cao hơn giá tham khảo khảo sát”.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline