Semcorp Marine bị tấn công mạng

Semcorp Marine bị tấn công mạng

  Semcorp Marine bị tấn công mạng
  Công ty kỹ thuật ngoài khơi cho biết hành động đã được thực hiện để quản lý và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn

  Công ty kỹ thuật nước ngoài Sembcorp Marine cho biết gần đây họ đã phát hiện ra một sự cố an ninh mạng trong đó một bên không được phép truy cập trái phép vào một phần mạng CNTT của họ thông qua các sản phẩm phần mềm của bên thứ ba.

  Sembcorp cho biết họ xử lý sự cố này một cách nghiêm túc và thực hiện các hành động ngay lập tức để quản lý và giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn.

  Các chuyên gia an ninh mạng đã được chỉ định để tiến hành phân tích chi tiết để loại bỏ tất cả các vi phạm và các nguyên nhân gốc rễ liên quan, hỗ trợ đánh giá tác động, xem xét và tăng cường các biện pháp bảo mật để tăng cường hơn nữa cơ sở hạ tầng và hệ thống CNTT cốt lõi của công ty.

  Dựa trên các cuộc điều tra và đánh giá tác động của công ty và các chuyên gia an ninh mạng cho đến nay, sự cố và các rủi ro liên quan hiện đã được giải quyết một cách hiệu quả, theo Sembcorp.

  Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn không bị ảnh hưởng trong suốt và nó đã thông báo cho các cơ quan có liên quan.

  Tuy nhiên, Sembcorp đã xác định rằng một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định liên quan đến một số nhân viên mới, hiện tại và nhân viên cũ của mình, cũng như thông tin không quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty đều bị ảnh hưởng.

  Các cuộc quét của các chuyên gia an ninh mạng cho đến nay không phát hiện thấy bất kỳ dữ liệu nào như vậy, nó cho biết.

  Công ty đã liên hệ với các bên bị ảnh hưởng và cam kết giúp họ quản lý tất cả các rủi ro có thể xảy ra và thực hiện các hành động tiếp theo thích hợp.

  Sembcorp cho biết họ lưu tâm đến mối quan tâm của tất cả các bên bị ảnh hưởng và muốn đảm bảo với tất cả các bên liên quan của chúng tôi rằng bảo mật thông tin và quyền riêng tư của tất cả các bên liên quan là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

  Sự cố an ninh mạng được cho là sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến tài sản hữu hình ròng hợp nhất hoặc thu nhập hợp nhất trên mỗi cổ phiếu của Sembcorp Marine trong năm tài chính hiện tại.

  Zalo
  Hotline