Kết quả đấu giá/điện mặt trời, bình quân gia quyền trong phạm vi 6 yên, 3 dự án có giá cực cao

Kết quả đấu giá/điện mặt trời, bình quân gia quyền trong phạm vi 6 yên, 3 dự án có giá cực cao

  Vào ngày 21 tháng 6, OCCTO (OCCTO) đã công bố phiên đấu giá lần thứ 20 (dựa trên Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến việc sử dụng năng lượng tái tạo) nhắm mục tiêu sản xuất năng lượng mặt trời (các dự án kết nối điện áp cao/cực cao áp từ 250 kW trở lên) Kết quả của năm 2024 (vòng 1) đã được công bố. Từ năm tài chính này, tất cả công suất trên 250kW sẽ phải chịu phí bảo hiểm đầu vào (FIP).

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Cơ chế hệ thống đấu thầu
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Giống như năm ngoái, giá giới hạn trên sẽ được công bố trước cho 4 phiên đấu giá được tổ chức trong năm tài chính này. Giá sẽ được giảm theo các bước từ 0,07 đến 0,08 yên từ 9,20 yên/kWh đầu tiên xuống 9,13 yên/kWh, 9,05 yên/kWh và 8,98 yên/kWh. Giá trần 9,20 yên/kWh hiện nay thấp hơn 0,08 yên/kWh so với mức giá trước đó là 9,28 yên/kWh. Công suất yêu cầu được xác định là 93MW theo công thức tính toán định trước.

  Kết quả, số lượng tham gia đấu thầu đã vượt quá công suất được quảng cáo, với 47 hồ sơ dự thầu thành công, công suất đấu thầu thành công là 93MW, bằng công suất mời thầu. Tổng công suất tham gia đấu thầu gấp 1,3 lần công suất chào thầu, thể hiện tính hiệu quả của gói thầu. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh đã giảm so với lần trước, khi số lượng người tham gia đấu thầu vượt gấp đôi công suất đưa ra.

  29 gói thầu thành công lần trước đều có công suất từ ​​500kW trở lên nhưng lần này, 10 trong số 47 gói thầu thuộc loại trung cấp từ 250kW trở lên nhưng dưới 500kW, cho thấy sự phát triển của tầng lớp trung lưu đang trở nên sôi động hơn. Mặt khác, số dự án công suất cực cao từ 2MW trở lên lần này là 3 (19,5MW, 13MW, 9,57MW), so với 5 lần trước. Mặc dù con số đã giảm so với thời gian trước, nhưng có vẻ như việc phát triển các dự án cao tầng đặc biệt vẫn tiếp tục bất chấp quan điểm cho rằng không còn địa điểm nào phù hợp hơn để phát triển điện mặt trời quy mô lớn.

  Giá trúng thầu trung bình có trọng số là 6,84 yên/kWh, tăng 1,73 yên so với mức giá trước đó là 5,11 yên/kWh. Đây là lần đầu tiên trong quá trình vận hành hệ thống đấu thầu, giá bình quân gia quyền tăng. Tuy nhiên, điều này phần lớn là do một trong những dự án đặc biệt có giá cao lần trước được định giá ở mức 0 yên/kWh và nếu loại trừ điều này thì giá trị bình quân gia quyền của lần trước sẽ ở mức 6 yên/kWh. phạm vi, vì vậy theo nghĩa đó, nó là sự trở lại các giá trị bình thường. Bạn có thể nói như vậy. Xét rằng mức trung bình có trọng số từ cuộc khảo sát trước đó là 8,55 yên/kWh, xu hướng giảm vẫn tiếp tục.

  Lần này, dự án có giá thấp nhất là Năng lượng tái tạo ENEOS ở mức 4,55 yên/. Công ty đã thắng 10 gói thầu lần này, chủ yếu là các dự án điện áp cao và tiếp tục tích cực phát triển năng lượng mặt trời lớn.

  Giá thầu thấp nhất trước đó là 0 yên/kWh vì ban đầu người ta cho rằng điện sẽ được bán thông qua PPA (hợp đồng mua bán điện) bên ngoài cơ sở mà không sử dụng FIP để bổ sung vào giá bán điện. Có thể suy ra điều đó. Có vẻ như mục đích là lợi dụng việc dự án đã được Chính phủ phê duyệt để phát triển dự án. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn đạt được chứng nhận FIP, rõ ràng là tốt hơn nên đặt giá thầu ở mức giá cao hơn một chút, xét đến tính liên tục của PPA và nguy cơ giá thị trường sụt giảm. được đưa vào theo mục đích của tổ chức.

  Trong gói thầu này, số phương án kinh doanh được xét duyệt là 62, tổng công suất là 122,498MW, giảm đáng kể cả về số lượng và công suất so với gói thầu trước đó (140, 349,345MW). Trong đó, có 61 dự án đủ điều kiện tham gia đấu thầu, tổng công suất là 121.315MW. Tuy nhiên, trong số đó, có 59 hồ sơ dự thầu có tổng công suất là 118,441 MW và có 2 hồ sơ dự thầu được quyết định không tham gia.

  Trong cuộc đấu giá này, giá trúng thầu trung bình có trọng số là 6,84 yên/kWh, trong khoảng 6 yên, mặc dù cao hơn so với lần trước, đây là một giá trị bất thường. Điều này là do trong khi giá điện và thị trường bán buôn điện vẫn ở mức cao, các chương trình phát triển năng lượng mặt trời chủ yếu là các chương trình PPA bên ngoài nơi giá thị trường là 14 đến 16 yên/kWh và vai trò của FIP một lần nữa cho thấy điều này. rằng điều này nhằm mục đích bảo hiểm trước nguy cơ đình chỉ PPA của công ty và giá thị trường sụt giảm.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline