Jera – Kết luận thử nghiệm thay thế nhiên liệu amoniac tại Nhà máy nhiệt điện Hekinan

Jera – Kết luận thử nghiệm thay thế nhiên liệu amoniac tại Nhà máy nhiệt điện Hekinan

  Jera – Kết luận về thử nghiệm thay thế nhiên liệu amoniac tại Nhà máy nhiệt điện Hekinan.

  nhà máy điện nhiên liệu amoniac jera

  Công ty JERA Co., Inc. (“ JERA ”) thông báo rằng cuộc thử nghiệm trình diễn thay thế amoniac nhiên liệu tại Nhà máy nhiệt điện Hekinan Đơn vị 4 đã kết thúc vào hôm nay.

  Cùng với Tập đoàn IHI (“ IHI ”) và Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (“ NEDO ”), JERA đã và đang hợp tác với “Nghiên cứu/Phát triển Công nghệ Tái chế Carbon và Sản xuất Nhiệt điện Thế hệ Tiếp theo” do NEDO trợ cấp, Dự án Phát triển và Trình diễn Công nghệ Sản xuất Nhiệt điện Đồng đốt Amoniac”. Trong dự án này, JERA và IHI đã tiến hành thử nghiệm trình diễn đầu tiên trên thế giới về thay thế amoniac nhiên liệu khối lượng lớn (20% giá trị gia nhiệt) tại một nhà máy nhiệt điện đốt than quy mô lớn. (Thông cáo báo chí ngày 1 tháng 4 năm 2024.)

  Vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, thử nghiệm trình diễn này đã đạt được 20% thay thế amoniac nhiên liệu trong khi vận hành ở công suất định mức là 1 GW. Kết quả là tích cực, xác nhận rằng mức oxit nitơ (NOx) tạo ra không cao hơn trước khi thay thế amoniac nhiên liệu (so với khi chỉ đốt than), giảm 20% oxit lưu huỳnh (SOx) và việc tạo ra N 2 O, có hiệu ứng nhà kính mạnh, nằm dưới ngưỡng phát hiện. Chúng tôi cũng xác nhận rằng khả năng vận hành tương đương với trước khi thay thế amoniac nhiên liệu (so với khi chỉ đốt than).

  Dựa trên kết quả của thử nghiệm trình diễn gần đây này, vào tháng 7, JERA sẽ bắt đầu xây dựng nhằm mục đích vận hành thương mại bằng cách sử dụng nhiên liệu thay thế amoniac khối lượng lớn (20% giá trị gia nhiệt) tại Nhà máy Nhiệt điện Hekinan.

  Trong tương lai, JERA sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng về tác động của thử nghiệm trình diễn gần đây đối với nồi hơi và thiết bị ngoại vi, đồng thời đặt mục tiêu thiết lập, đến tháng 3 năm 2025, các công nghệ nhằm mục đích phổ biến việc sử dụng amoniac làm nhiên liệu trong sản xuất nhiệt điện.
  Bằng cách thiết lập các công nghệ thay thế nhiên liệu amoniac, JERA sẽ cung cấp nền tảng cung cấp năng lượng sạch kết hợp năng lượng tái tạo với nhiệt điện carbon thấp, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của châu Á và thế giới.

  Jera - Kết luận về thử nghiệm trình diễn thay thế nhiên liệu amoniac tại nhà máy nhiệt điện Hekinan. 

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline