Đề xuất thiết lập 'Đại lộ Drone' tại các đô thị Việt Nam (TP HCM v.v.)

Đề xuất thiết lập 'Đại lộ Drone' tại các đô thị Việt Nam (TP HCM v.v.)

  Đề xuất thiết lập 'Đại lộ Drone' tại các đô thị Việt Nam (TP HCM v.v.)

  [1] Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày trước Quốc hội về việc quản lý chặt phương tiện bay không người lái. Chúng ta dễ nhận thấy nếu không quản lý, thật sự rất rủi ro về an ninh, an toàn. Nếu không quản lý chặt thì các tai nạn dễ xảy ra về cháy nổ có chủ ý từ người dùng phương tiện drone.

  [2] Công nghệ drone ngày càng phát triển mạnh. Drone giao hàng, trắc đạc, nông nghiệp, giải trí tiêu khiển đang là xu thế phát triển. Việc hình thành các xa lộ, đại lộ bay dành cho drones sẽ giúp các đô thị có 1 quy hoạch rõ ràng về phương tiện bay không người lái. Người chơi hoặc người điều khiển sẽ phải tuân thủ luật 'lái' drone trong khuôn khổ cho phép.

  Pacific Group mong muốn thiết lập đề xuất hình thành 'drone highway' nhằm hỗ trợ các địa phương hình thành các tuyến xa lộ, tạo khuôn khổ cho người chơi drone (cho mục đích giải trí, thương mại, khoa học, ứng dụng vào nhu cầu đời sống v.v. tuân thủ nghiêm pháp luật và vẫn thỏa mãn sự sáng tạo, vận hành drone.

  Vui lòng liên hệ chúng tôi theo email: 888@pcgroup.vn để đóng góp sáng kiến và hợp tác.

  Invite partners to see the activities of Pacific Group Co., Ltd.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline