Công việc xây dựng đường dây truyền tải, PR bằng thẻ tháp / Chubu Electric PG, phân phối trong các hoạt động tuyển dụng, v.v.

Công việc xây dựng đường dây truyền tải, PR bằng thẻ tháp / Chubu Electric PG, phân phối trong các hoạt động tuyển dụng, v.v.

     Chubu Electric Power Grid (PG) đã bắt đầu phân phối thẻ tháp mới để nâng cao nhận thức về xây dựng đường dây tải điện trên không. Những gì được viết ở mặt sau không phải là thông tin của tháp thép, mà là mã hai chiều. Bạn đọc có thể truy cập vào trang giới thiệu công trình đường dây tải điện mới được đưa vào sử dụng từ tháng 6 vừa qua. Ý tưởng là phân phối nó trong các hoạt động tuyển dụng và thực tập để thu hút mọi người quan tâm đến ngành.

    Tổng cộng có 4 loại thẻ, 2 ở mặt trước và 2 ở mặt sau, đã được tạo.

    Zalo
    Hotline