Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Kết quả xây dựng mô hình CCUS được kiểm soát trực tiếp vào năm thứ 23, gấp ba lần số thử nghiệm hạng C

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Kết quả xây dựng mô hình CCUS được kiểm soát trực tiếp vào năm thứ 23, gấp ba lần số thử nghiệm hạng C

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố tình trạng triển khai mới nhất của dự án xây dựng mô hình Hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng (CCUS) đang được thử nghiệm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ. Đối với công trình xây dựng dân dụng hạng C không nằm trong phạm vi áp dụng nguyên tắc xây dựng kiểu mẫu, các thử nghiệm đã được tiến hành trên 649 dự án trong năm tài chính 2023, nhắm vào công trình xây dựng ở 45 quận được các hiệp hội ngành xây dựng địa phương hỗ trợ. Con số này gấp hơn ba lần so với 214 thử nghiệm được thực hiện trong năm tài chính 2022. Bên cạnh công trình xây dựng dân dụng, số lượng dự án xây dựng kiểu mẫu ngày càng gia tăng. Trong lĩnh vực xây dựng cảng và sân bay do trực tiếp quản lý, các thử nghiệm đã được thực hiện trên 266 dự án trên toàn quốc trong số các dự án đã ký hợp đồng vào năm 2023, nhiều hơn gấp đôi so với 119 dự án vào năm 2022.

  Kể từ tháng 7 năm 2022, việc xây dựng mô hình đã trở thành tiêu chuẩn cho công việc xây dựng dân dụng được kiểm soát trực tiếp do chính phủ trung ương đặt hàng cho công việc xây dựng dân dụng nói chung và các đơn đặt hàng khác đang được tích cực xem xét dựa trên yêu cầu của ngành. Có hai loại phương pháp đặt hàng: ``Xây dựng mô hình bắt buộc CCUS'', trong đó bên đặt hàng chỉ định việc sử dụng CCUS và ``Xây dựng được CCUS khuyến nghị'', trong đó việc sử dụng CCUS được triển khai với sự tham vấn của bên đặt hàng dựa trên mong muốn của khách hàng đang làm.

  Kết quả thử nghiệm bao gồm lịch trình thử nghiệm được biên soạn một tháng trước khi kết thúc năm tài chính cho cả năm tài chính 2022 và 2023. Các công trình xây dựng mô hình bắt buộc theo Hiệp định Mua sắm Chính phủ của WTO là 76 công trình trong năm tài chính 2022 và 54 công trình trong năm tài chính 2013. Việc xây dựng mô hình được đề xuất, giới hạn ở cấp độ B trở lên, là 94 trong năm tài chính 22 và 68 trong năm tài chính 23. Đã có hồ sơ thử nghiệm.

  Quyết định thử nghiệm xây dựng mô hình hạng C dựa trên sự chấp thuận của các tập đoàn ngành ở mỗi tỉnh. Đến cuối năm tài chính 2011, tất cả trừ các nhóm ở quận Aomori và Yamagata đã đồng ý với kế hoạch này. Tất cả các hạng C đều được thử nghiệm theo mô hình xây dựng được đề xuất. Chi phí lắp đặt đầu đọc thẻ và phí sử dụng tại chỗ cho CCUS sẽ do khách hàng chịu trong mọi trường hợp, bao gồm cả việc xây dựng mô hình được đề xuất.

  Vào tháng 2, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã bắt đầu trao đổi ý kiến ​​với các nhóm ngành và các tổ chức khác ở cấp tỉnh nhằm thúc đẩy việc phổ biến và sử dụng CCUS ở cấp khu vực. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức như Liên đoàn các Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng (Kensanren), bao gồm các tổ chức thầu chính địa phương và các tổ chức xây dựng chuyên ngành. Lắng nghe các vấn đề và nhu cầu của khu vực và sử dụng thông tin này để phát triển các biện pháp trong tương lai. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ở sáu quận vào cuối tháng 3 để nghe ý kiến. Dự kiến ​​sự kiện này sẽ được tổ chức ở 20 địa điểm cho đến năm tài chính 2024.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline