Xi măng Taiheiyo / Xi măng Portland thông thường dạng bao chuyển sang dạng bao CN ở khu vực Kanto

Xi măng Taiheiyo / Xi măng Portland thông thường dạng bao chuyển sang dạng bao CN ở khu vực Kanto

    Xi măng Taiheiyo đã chuyển từ bao xi măng Portland thông thường được bán ở vùng Kanto sang "túi trung tính carbon" (túi CN) sử dụng nhựa sinh khối.

    Túi CN được giới thiệu (từ tài liệu thông cáo báo chí)

     Bao xi măng có cấu trúc nhiều lớp để duy trì chất lượng, lớp giữa được sử dụng màng nhựa. Lớp màng xen kẽ này được thay thế bằng nhựa sinh khối. Bằng cách chuyển đổi toàn bộ số lượng ở khu vực Kanto, dự kiến ​​sẽ giảm mức tiêu thụ nhựa khoảng 15,9 tấn mỗi năm và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) khoảng 49,5 tấn mỗi năm. Chúng tôi sẽ từng bước mở rộng diện tích giới thiệu và chủng loại xi măng, hướng tới mở rộng ra toàn quốc.

    Zalo
    Hotline