VPP Nhật Bản huy động được 10,3 tỷ Yên để triển khai PPA Solar

VPP Nhật Bản huy động được 10,3 tỷ Yên để triển khai PPA Solar

  VPP Nhật Bản huy động được 10,3 tỷ Yên để triển khai PPA Solar

  (出所:ウェンティ・ジャパン)

  Thành tựu cho đến nay
  (Nguồn: Giải pháp i-Grid)

  (出所:ウェンティ・ジャパン)

   

  VPP Japan (Chiyoda-ku, Tokyo), công ty con của i-Grid Solutions (Chiyoda-ku, Tokyo), đã thông báo vào ngày 14 tháng 3 rằng họ đã huy động được tổng cộng 10,34 tỷ yên thông qua khoản vay hợp vốn do Ngân hàng Mizuho thu xếp.

  Ngoài Ngân hàng Mizuho, ​​9 công ty bao gồm các tổ chức tài chính trong khu vực (Ngân hàng Kagoshima, Ngân hàng Chiba, Ngân hàng Chiba Kogyo, Ngân hàng Higo, Ngân hàng Trung ương Yamanashi, Ngân hàng Shoko Chukin, Ngân hàng Fukuoka, Ngân hàng Shiga, Ngân hàng Thành phố Nishi-Nippon) tham gia vào hợp vốn cho vay.đáy. Cùng với quỹ 10 tỷ yên huy động được vào năm 2020, chúng tôi đã hoàn thành tổng cộng 20,34 tỷ yên.

  i-Grid tham gia vào hoạt động kinh doanh cung cấp năng lượng mặt trời dựa trên mô hình PPA (Thỏa thuận mua bán điện) tại chỗ sử dụng mái nhà của các nhà bán lẻ và cơ sở hậu cần. Thông qua công ty con VPP Nhật Bản, tính đến tháng 1 năm 2023, nó có 501 cơ sở tại 41 tỉnh, với tổng công suất tích lũy là 107 MW.

  Với khoản tài trợ này, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với các tổ chức tài chính trong khu vực và phát triển các dự án điện mặt trời sử dụng PPA tại chỗ trên toàn quốc. Chúng tôi đặt mục tiêu vận hành 1.000 cơ sở với tổng công suất tích lũy là 200 MW vào năm 2023.

  Zalo
  Hotline