Truyền tải và phân phối điện Kyushu tích hợp và nhân bản trung tâm điều khiển chung / nhằm mục đích cải thiện độ phức tạp trong vận hành của các hệ thống dưới 220.000 V

Truyền tải và phân phối điện Kyushu tích hợp và nhân bản trung tâm điều khiển chung / nhằm mục đích cải thiện độ phức tạp trong vận hành của các hệ thống dưới 220.000 V

    Truyền tải và phân phối điện Kyushu đang chuyển ``trung tâm điều khiển chung'', nơi điều khiển các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp từ 220.000 V trở xuống sang một hệ thống mới. Hệ thống mới, đã hoạt động tại văn phòng chính ở Thành phố Fukuoka và văn phòng chi nhánh Kitakyushu từ tháng 6 năm ngoái, đã kết hợp cả khu vực Saga và Kagoshima từ ngày 1. Tất cả các trung tâm điều khiển chung ở cả 8 khu vực chi nhánh dự kiến ​​sẽ được tích hợp vào hệ thống mới vào tháng 2 năm sau. Dự kiến, một lượng lớn năng lượng tái tạo sẽ được kết nối vào lưới điện và sẽ có nhiều nỗ lực để cải thiện mức độ phức tạp của hoạt động lưới điện.

    Zalo
    Hotline