Tổ máy số 2 Shimane chuẩn bị khởi động lại với tiêu chí an toàn là trên hết / Chủ tịch Công ty Điện lực Chugoku Nakagawa trao đổi ý kiến ​​với ủy ban quản lý

Tổ máy số 2 Shimane chuẩn bị khởi động lại với tiêu chí an toàn là trên hết / Chủ tịch Công ty Điện lực Chugoku Nakagawa trao đổi ý kiến ​​với ủy ban quản lý

    Tại cuộc họp bất thường được tổ chức vào ngày 13, Cơ quan Quản lý Hạt nhân đã trao đổi ý kiến ​​về an toàn hạt nhân với Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Chugoku Kengo Nakagawa và những người khác. Về tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Shimane dự kiến ​​khởi động lại vào tháng 8 năm sau, Chủ tịch Nakagawa nhấn mạnh ý tưởng tiến hành công tác chuẩn bị với an toàn là ưu tiên hàng đầu, cho biết: ``Điều quan trọng là phải dừng lại nếu chúng ta nhận thấy điều gì đó kỳ lạ hoặc bất thường thay vì chỉ tập trung vào quá trình.” Ưu tiên khởi động lại Tổ máy 2 Shimane, chúng tôi sẽ phản hồi các đánh giá về cơ sở ứng phó sự cố nghiêm trọng cụ thể (cơ sở vật chất nặng đặc biệt) cho Tổ máy 2, cho phép thay đổi cách lắp đặt lò phản ứng cho Tổ máy Shimane 3 và thay đổi kế hoạch ngừng hoạt động của Tổ máy Shimane 1. “Chúng tôi sẽ phân bổ nguồn lực một cách hợp lý”, ông nói.

    Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Chugoku Nakagawa (thứ hai từ trái sang) lần đầu tiên trao đổi ý kiến ​​với ủy ban quản lý kể từ khi nhậm chức. Ông bày tỏ ý định tiến hành chuẩn bị cho việc khởi động lại Tổ máy số 2 Shimane vào năm tới, đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

    Zalo
    Hotline