Tổ máy điện hạt nhân Vogle số 3 của Georgia Power bắt đầu hoạt động/Lần mới đầu tiên sau 35 năm

Tổ máy điện hạt nhân Vogle số 3 của Georgia Power bắt đầu hoạt động/Lần mới đầu tiên sau 35 năm

    Georgia Power, một công ty con của Southern Company, một công ty điện lực lớn của Hoa Kỳ, đã bắt đầu vận hành thương mại Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Bogle (PWR, 1,1 triệu kilowatt) vào cuối tháng 7. PWR (lò phản ứng nước áp suất) "AP1000" do Westinghouse (WH) sản xuất được thông qua. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 35 năm, một nhà máy mới được xây dựng ở Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động thương mại. Tổ máy số 4 của Bogle cũng được lên kế hoạch bắt đầu vận hành thương mại vào tháng 3 năm 2024, nhưng không có kế hoạch xây dựng lò phản ứng nước nhẹ loại 1 triệu kilowatt mới tiếp theo.

    Tổ máy số 3 của Bogle bắt đầu vận hành thương mại

    Zalo
    Hotline