Tỉnh Niigata ước tính hiệu quả kinh tế của việc khởi động lại Kashiwazaki-Kariwa / trong năm tài chính

Tỉnh Niigata ước tính hiệu quả kinh tế của việc khởi động lại Kashiwazaki-Kariwa / trong năm tài chính

    Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 18, Thống đốc tỉnh Niigata Hideyo Hanazumi đã công bố ý định ước tính hiệu quả kinh tế của việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo. Chúng tôi sẽ điều tra những tác động đến nền kinh tế, việc làm và tài chính thành phố địa phương trên khắp Tỉnh Niigata. Công ty nghiên cứu sẽ được lựa chọn thông qua tuyển dụng công khai và báo cáo dự kiến ​​sẽ được tổng hợp vào năm tài chính 2023. Sẽ rất thú vị khi xem ước tính chính thức đầu tiên của tỉnh Niigata về tác động kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm của địa phương về việc khởi động lại hoạt động.

    Zalo
    Hotline