“Tiêu chuẩn GHG vòng đời” cho sản xuất điện sinh khối sẽ được áp dụng từ tháng 4 năm 2023

“Tiêu chuẩn GHG vòng đời” cho sản xuất điện sinh khối sẽ được áp dụng từ tháng 4 năm 2023

  “Tiêu chuẩn GHG vòng đời” cho sản xuất điện sinh khối sẽ được áp dụng từ tháng 4 năm 2023
  Hệ thống pháp luật và các quy định

  Từ tháng 4 năm 2023, một hệ thống mới sẽ bắt đầu kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính trong suốt vòng đời sản xuất điện sinh khối, từ mua nhiên liệu đến sử dụng. Phương hướng và phác thảo của hệ thống mới gần đây đã được làm rõ.

  "Tính bền vững" là một yếu tố bắt buộc đối với tất cả các nguồn năng lượng, nhưng sản xuất điện sinh khối có những đặc điểm khác với các năng lượng tái tạo khác, chẳng hạn như nhu cầu sản xuất và vận chuyển nhiên liệu.

  Vì lý do này, Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã thành lập "Nhóm công tác về tính bền vững sinh khối (WG)" vào tháng 4 năm 2019. (cuộc thi) và chứng nhận của bên thứ ba.

  Ngoài ra, sản xuất điện từ sinh khối được quốc tế công nhận là không có carbon về lượng khí thải CO2 trong quá trình đốt cháy, nhưng GHG được thải ra trong quá trình canh tác nguyên liệu thô, sản xuất nhiên liệu, vận chuyển, v.v. Do đó, cần phải kiểm soát phát thải KNK trong toàn bộ vòng đời.


  Hình 1. Ví dụ quy trình từ sản xuất nhiên liệu sinh khối đến tiêu thụ Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Cho đến nay, WG đã

  “Công thức tính” tính phát thải KNK theo vòng đời
  Phát thải GHG theo vòng đời “giá trị tham chiếu” được dùng làm tiêu chí đánh giá tính bền vững
  "Phương tiện" và "giá trị mặc định" để xác nhận những
  v.v. đã được xem xét.

  Tại cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm Công tác, một hướng nhất định đã được chỉ ra đối với việc bắt đầu một hệ thống mới về vòng đời khí nhà kính từ tháng 4 năm 2023.

  Công thức tính phát thải khí nhà kính theo vòng đời
   Để tính toán lượng phát thải khí nhà kính trong vòng đời, cần phải xác định các loại khí mục tiêu, quy trình mục tiêu/hoạt động phát thải, phân bổ, v.v.

    Nhóm công tác đã tổ chức công thức tính toán GHG trong vòng đời như trong Bảng 1, tham khảo hệ thống EU (EU RED II) và Đạo luật trong nước về Tiến bộ Cơ cấu Cung cấp Năng lượng.

   Hiện tại, chỉ có thay đổi sử dụng đất trực tiếp được tính cho thay đổi trữ lượng carbon, bao gồm cả thay đổi sử dụng đất. Về quá trình vận chuyển, không chỉ có chuyến đi mà còn có cả chuyến về, và cần tính tương đương với chuyến đi hoặc 30% tỷ lệ khoảng cách chuyến đi.

  1.Chỉ tiêu KNK
  Cacbon đioxit (CO2), metan (CH4), nitơ oxit (N2O)
  Tiềm năng nóng lên toàn cầu là mêtan (CH4): 25, oxit nitơ (N2O): 298
  2. Ranh giới
  Những thay đổi về trữ lượng carbon, bao gồm thay đổi sử dụng đất, canh tác, chế biến, vận chuyển và sản xuất điện đều được đề cập.
  Khí thải từ việc xây dựng các cơ sở như nhà máy điện và nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh khối không được xem xét.
  Nếu có thể tránh phát thải khí nhà kính thông qua thu hồi/cô lập CO2, thu hồi/sử dụng thay thế CO2 (giới hạn đối với CO2 có nguồn gốc từ sinh khối), thì đó có thể được coi là giảm phát thải.
  "Hướng dẫn LCA về năng lượng tái tạo và các tác động giảm thiểu khí nhà kính khác" có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo về cách xác định lượng hoạt động và cách thiết lập các hệ số phát thải.
  3. Công thức tính toán
  (Công thức) E = cổ phần + phát triển + xử lý điện tử + vận chuyển điện tử + phát sinh - erccs - erccr

  E = Tổng phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng nhiên liệu trước khi chuyển đổi theo hiệu suất phát điện

  e stock = Phát thải/giảm phát thải liên quan đến thay đổi trữ lượng carbon, bao gồm cả thay đổi sử dụng đất

  e trồng trọt = khí thải từ canh tác

  xử lý điện tử = khí thải từ quá trình xử lý

  giao thông điện tử = khí thải từ giao thông vận tải

  thế hệ điện tử = phát thải từ sản xuất điện

  er ccs = giảm phát thải do thu giữ và cô lập CO2

  er ccr = Giảm phát thải do thu hồi CO2 và sử dụng thay thế (chỉ những nơi thu giữ CO2 có nguồn gốc từ sinh khối)

  Bảng 1. Công thức tính KNK vòng đời trong hệ thống FIT Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Đối với các nhà máy điện sinh khối đồng sản xuất nhiệt và điện, xem xét không chỉ phát điện mà còn sử dụng nhiệt, vòng đời nhiên liệu sinh khối GHG sẽ được phân bổ theo dị năng của điện và nhiệt được sản xuất.

  Để thiết lập một “giá trị tham chiếu” cho phát thải khí nhà kính trong vòng đời làm tiêu chuẩn đánh giá tính bền vững của sản xuất điện sinh khối, cần phải chọn một nguồn điện (loại hình phát điện: nhiệt điện, v.v.) để so sánh, và “ tốc độ giảm” đối với nguồn điện được so sánh. phải được xác định.

  Nói cách khác, nếu lượng phát thải khí nhà kính trên cơ sở vòng đời giống như lượng phát thải khí nhà kính từ nhiên liệu hóa thạch, thì ý kiến ​​cho rằng nó không thể được coi là nhiên liệu bền vững.

  Từ góc độ thiết lập các mục tiêu giảm phát thải so với mục tiêu của các quốc gia khác, Nhóm công tác tuân theo EU RED II,

  I. Nguồn điện so sánh: Nhiệt điện giả định cơ cấu năng lượng năm 2030
  II. Vòng đời KNK của nguồn điện so sánh: Giá trị trung bình có trọng số theo hỗn hợp nguồn điện năm 2030
  Chung tôi đa quyêt định Bảng 2 cho thấy điều này một cách chi tiết.


  Bảng 2. Vòng đời GHG (màu đỏ) của các nguồn điện được so sánh theo hệ thống FIT Nguồn: Do tác giả lập dựa trên Biomass Sustainability WG
  Tỷ lệ thành phần nguồn điện dựa trên Kế hoạch năng lượng cơ bản lần thứ 6 và lượng phát thải khí nhà kính dựa trên "Đánh giá phát thải CO2 trong vòng đời của công nghệ sản xuất điện ở Nhật Bản" (Viện nghiên cứu trung ương về ngành điện) (giá trị không bao gồm xây dựng cơ sở) ). Vì nó là khí nhà kính vòng đời, nên nó cũng bao gồm phát thải khí nhà kính liên quan đến khai thác và vận chuyển than chẳng hạn.

  Do hệ số phát thải CO2 thường được biểu thị bằng kg/kWh nên Bảng 2 bao gồm các giá trị chuyển đổi để tham khảo. Công suất 180g-CO2/MJ (0,648kg/kWh) này là giá trị tiêu chuẩn.

  Về tỷ lệ cắt giảm, từ góc độ đạt được mục tiêu cắt giảm tương đương với các quốc gia khác, hệ thống FIT/FIP sẽ áp dụng thống nhất -70% đối với chất lỏng, chất rắn và chất khí vào năm 2030.

  Xem xét tác động đối với các doanh nghiệp và thời gian cần thiết để giảm phát thải, tỷ lệ giảm sẽ được nâng lên theo từng giai đoạn và tỷ lệ giảm sẽ giảm xuống -50% kể từ khi bắt đầu hệ thống cho đến năm 2029.


  Bảng 3. Thời gian chứng nhận FIT và lịch trình áp dụng tiêu chuẩn phát thải KNK theo vòng đời Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Tỷ lệ cắt giảm mới từ năm 2031 trở đi sẽ được xem xét sau khi xác nhận tình trạng nỗ lực trên toàn bộ chuỗi cung ứng và xu hướng trong các cuộc thảo luận quốc tế vào khoảng năm 2025. Dự kiến, GHG trong vòng đời của chính nhiên liệu sinh khối sẽ được giảm bằng cách khử cacbon toàn bộ năng lượng liên quan đến sản xuất và vận chuyển nhiên liệu sinh khối.
  Hai phương pháp xác nhận KNK vòng đời được giả định: phương pháp áp dụng giá trị mặc định và phương pháp tính toán riêng lẻ.

  Trong trường hợp phương pháp giá trị mặc định, các điều kiện như loại sinh khối, phương pháp sản xuất nhiên liệu và khoảng cách vận chuyển được thiết lập và chính phủ đặt trước giá trị GHG trong vòng đời áp dụng cho nhiên liệu đáp ứng các điều kiện đó.

   Bởi vì nó chỉ xác nhận xem các điều kiện đăng ký có được đáp ứng hay không, nên ưu điểm là chi phí xác nhận ít hơn so với tính toán riêng lẻ.


  Hình 2. Quy trình xác nhận KNK trong vòng đời Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Vòng đời KNK “giá trị mặc định”
  Năm nay, Nhóm công tác đề cập đến EU RED II, v.v., và dự thảo các giá trị mặc định GHG trong vòng đời cho "sinh khối (nhập khẩu) đi kèm với việc thu hoạch nông sản", sinh khối gỗ nhập khẩu và sinh khối gỗ trong nước.

  Các giá trị được chỉ định chỉ là phương tiện đơn giản và không ngăn cản các doanh nghiệp riêng lẻ xác định các điều kiện chi tiết và xác nhận lượng giảm GHG trong vòng đời thông qua các tính toán riêng lẻ.

  Cũng có thể hiểu KNK toàn bộ vòng đời bằng cách áp dụng các giá trị mặc định cho một số quy trình và tính toán riêng cho các quy trình khác.

  Khi một nhà điều hành kinh doanh áp dụng các giá trị mặc định, chẳng hạn, cần phải chứng minh rằng quãng đường vận chuyển thực tế nằm trong khoảng giá trị mặc định. Các giá trị mặc định này sẽ được hoàn thiện sau khi tiến hành lấy ý kiến ​​rộng rãi.

  Dưới đây, chúng tôi sẽ trích xuất các giá trị được chỉ định cho nhiên liệu sinh khối điển hình, nhưng vì đơn vị là GHG vòng đời (nhiên liệu gCO2/MJ) trên mỗi giá trị nhiệt của nhiên liệu sinh khối, bằng cách chia giá trị được chỉ định cho hiệu quả phát điện, phát điện Nó là cần thiết để tính toán giá trị mỗi năng lượng điện.

  Trong số sinh khối thu được từ cọ dầu, dầu cọ thô (CPO) và stearin cọ được ghi nhận là phát thải khí nhà kính từ quá trình canh tác, trong khi PKS được đánh giá không phải là sản phẩm mục tiêu. chiếm.

  Do đó, giao thông đường biển chiếm phần lớn lượng khí nhà kính trong vòng đời.


  Bảng 4. Vòng đời PKS Giá trị mặc định GHG (g-CO2/MJ-PKS) Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Đối với sinh khối gỗ nhập khẩu, các giá trị mặc định được đặt cho dăm gỗ và viên nén gỗ theo ba loại nguyên liệu thô (phế liệu rừng, v.v., cây bị đốn hạ khác và phế liệu gỗ xẻ).

  Đối với viên nén gỗ, có hai cách phân loại: một loại sử dụng nhiên liệu hóa thạch (khí tự nhiên) làm nguồn nhiệt cho quá trình sấy khô và loại còn lại sử dụng nhiên liệu sinh khối.


  Bảng 5. Giá trị mặc định KNK trong vòng đời được đề xuất đối với viên nén gỗ nhập khẩu (bã thải xưởng cưa) (g-CO2/MJ-pellets) Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Đối với sinh khối gỗ trong nước, cũng như sinh khối gỗ nhập khẩu, các giá trị mặc định được đặt theo ba loại nguyên liệu thô.

  Ngoài ra, về quá trình vận chuyển, chúng tôi thiết lập phân loại chi tiết theo tải trọng tối đa của xe tải và quãng đường vận chuyển, đồng thời sắp xếp các giá trị mặc định cho từng đối tượng vận chuyển (khúc gỗ, dăm, viên).


  Bảng 6. Các giá trị quy định KNK trong vòng đời được đề xuất đối với dăm gỗ (sinh khối gỗ nội địa) (g-CO2/MJ-chip) Nguồn: Biomass Sustainability WG

  Bảng 7. Giá trị quy định đề xuất (g-CO2/MJ-chip) cho quá trình vận chuyển dăm gỗ (sinh khối gỗ nội địa) Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Có hai phương pháp để xác nhận KNK vòng đời: sử dụng các chương trình chứng nhận hiện có và thiết lập các chương trình xác nhận mới dành riêng cho FIT.

   Khi sử dụng chương trình chứng nhận hiện có, cần thiết lập một merkmar chương trình chứng nhận (tuân thủ ISO17065 và ISO14065) có thể xác nhận GHG vòng đời trong hệ thống FIT.

  Nhóm công tác đã quyết định sử dụng các chương trình chứng nhận hiện có (RSB/GGL/ISCC) cho sinh khối được tạo ra từ việc thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp và chương trình chứng nhận hiện có (SBP) cho sinh khối gỗ nhập khẩu.


  Hình 3. Hình ảnh sử dụng hệ thống chứng nhận hiện tại Nguồn: Biomass Sustainability WG
  Mặt khác, đối với sinh khối gỗ trong nước, hệ thống "Hướng dẫn chứng nhận sinh khối gỗ" của Cục Lâm nghiệp sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo, được cải thiện và củng cố và được sử dụng như một phương tiện xác nhận KNK vòng đời.

  Ngoài ra, đối với các sinh khối khác (khí lên men metan, chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải vật liệu xây dựng), chúng tôi dự định xem xét một phương pháp đơn giản hơn để xác nhận rằng GHG trong vòng đời thấp hơn lượng phát thải tiêu chuẩn trong tương lai.

  Các hạng mục hành động cho các công ty sản xuất điện sinh khối
  Việc áp dụng các tiêu chuẩn khí nhà kính vòng đời mới sẽ bắt đầu vào tháng 4 năm 2023, nhưng một biện pháp chuyển tiếp ba năm sẽ được thực hiện.

  Như đã đề cập ở trên, hiện tại, không có phương pháp nào được thiết lập để xác nhận GHG vòng đời đối với "sinh khối khác" như khí lên men metan. Giới hạn đối với sinh khối gỗ và sinh khối liên quan đến rừng trong nước.

  Ngoài ra, từ góc độ giảm chi phí hành chính, chỉ các dự án từ 1 MW trở lên (đầu phát điện) mới phải tuân theo hệ thống như một ngưỡng nhất định. Trong trường hợp này, tỷ lệ phủ sóng của hệ thống là 62% trên cơ sở phê duyệt FIT/FIP và 99,6% trên cơ sở công suất lắp đặt, đây là những mức cực kỳ cao.

  Các dự án sinh khối mục tiêu mới sẽ phải đạt được chứng nhận dựa trên chương trình chứng nhận (hướng dẫn chứng nhận sinh khối gỗ được cải thiện) thông qua chuỗi cung ứng, bao gồm cả chính các công ty phát điện, khi họ đạt được chứng nhận FIT/FIP sau năm tài chính 2022. .

  Đồng thời, tính toán GHG trong vòng đời của sinh khối giả định cho nguồn thu mua nhiên liệu theo kế hoạch theo giá trị mặc định hoặc tính toán riêng lẻ và tuyên bố rằng nó thấp hơn giá trị tiêu chuẩn.

   Sau khi nhà máy điện bắt đầu hoạt động, chúng tôi sẽ lưu trữ chứng chỉ có thể xác nhận rằng GHG trong vòng đời thấp hơn tiêu chuẩn dựa trên chương trình chứng nhận cho từng sinh khối được mua.

  Nếu không thể xác nhận rằng nhiên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn KNK trong vòng đời, nó sẽ phải tuân theo các hướng dẫn và lệnh cải tiến, và nếu không cải thiện được, chứng nhận FIT/FIP sẽ bị thu hồi.

  Báo cáo tự nguyện các dự án đã được phê duyệt (trước năm tài chính 2021)
   Mặc dù các dự án được chứng nhận FIT/FIP từ năm 2022 trở đi sẽ có nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn GHG nhất định về vòng đời, nhưng các dự án được chứng nhận trước năm 2021 sẽ chỉ tự nguyện tiết lộ thông tin (xem Bảng 3).

  Mặc dù đó là việc tiết lộ tự nguyện, nhưng sẽ thuận tiện hơn nếu tuân theo một số quy tắc chung, vì vậy định dạng sau đây đã được thiết lập như một phương pháp báo cáo và tiết lộ thông tin mong muốn.

  Ngoài ra, trong tương lai, chúng tôi sẽ xác nhận tiến độ công bố thông tin về các dự án đã được phê duyệt bằng cách tiến hành điều trần với các nhóm ngành, v.v. tại WG.

  Hình 4. Định dạng báo cáo/công bố thông tin ưa thích Nguồn: Biomass Sustainability WG


  Tính toán vòng đời GHG thường được cho là khó khăn và tốn thời gian, nhưng ở các quốc gia khác, môi trường mà các nhà điều hành doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả bằng cách tạo và phân phối các công cụ tính toán của riêng họ và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trên web.

  Ở Nhật Bản cũng vậy, việc số hóa các hoạt động được mong đợi, với tiền đề chính là đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy.

  Zalo
  Hotline