Tiểu ban Tiểu ban sông của Công ty Kiểm tra / Phê duyệt thương mại hóa mới 3 đập do Bộ quản lý trực tiếp quản lý / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đề nghị ngân sách cho năm 2023

Tiểu ban Tiểu ban sông của Công ty Kiểm tra / Phê duyệt thương mại hóa mới 3 đập do Bộ quản lý trực tiếp quản lý / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đề nghị ngân sách cho năm 2023

  Tiểu ban Tiểu ban sông của Công ty Kiểm tra / Phê duyệt thương mại hóa mới 3 đập do Bộ quản lý trực tiếp quản lý / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đề nghị ngân sách cho năm 2023

  Hội đồng phát triển cơ sở hạ tầng xã hội (đánh giá công ty, cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch) Tiểu ban Đánh giá Kinh doanh của Tiểu ban Sông (Chủ tịch: Kiyoshi Kobayashi, Giáo sư danh dự của Đại học Kyoto) đã công bố vào ngày 5 rằng ba dự án đập mới thuộc kiểm soát trực tiếp sẽ được thương mại hóa. Tôi thừa nhận rằng điều đó là phù hợp. Các mục tiêu là ▽ Tái tạo đập sông Uryu (Hokkaido) ▽ Tái tạo đập Terauchi (tỉnh Fukuoka) ▽ Hợp tác hệ thống nước sông Chikugo Hạt đập (tỉnh Fukuoka và Saga). Người ta xác nhận rằng hiệu quả thủy lực thu được sau khi dịch vụ sẽ vượt quá tổng chi phí xây dựng và bảo trì. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ đưa chi phí dự án năm đầu tiên vào yêu cầu ngân sách cho năm 2023.


  Tại cuộc họp cùng ngày, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch cũng đưa ra kết quả lấy ý kiến ​​thống đốc tỉnh, người chi trả khoản đóng góp cho địa phương. Tất cả các thống đốc liên quan đã đồng ý cấp ngân sách cho dự án, và Hokkaido yêu cầu thực hiện một cách đáng tin cậy các biện pháp bảo vệ môi trường. Thống đốc các tỉnh Fukuoka và Saga kêu gọi nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí.


  Dự án Cải tạo Đập sông Uryu sẽ nâng cao chức năng điều khiển thủy lực của Đập thứ nhất Uryu (thị trấn Horokanai, Hokkaido) và Đập thứ hai Uryu (cùng) để cải thiện an toàn thủy lực của hệ thống sông Ishikari. Chúng tôi dự định nâng cao bờ kè. Chi phí xây dựng dự kiến ​​là 32,86 tỷ yên, và chi phí bảo trì trong 50 năm sau khi hoàn thành dịch vụ dự kiến ​​là 3,23 tỷ yên.


  Dự án cải tạo đập Terauchi sẽ cải tạo đập tràn của đập Terauchi (thành phố Asakura, tỉnh Fukuoka) và nâng cao thân kè. Chúng tôi cũng tiến hành đào và đắp bờ sông. Chi phí xây dựng ước tính là 6,85 tỷ yên, và chi phí bảo trì trong 50 năm ước tính là 220 triệu yên.


  Dự án hợp tác nhóm đập hệ thống sông Chikugo sẽ xây dựng một nhánh sông dài khoảng 20 km nối sông chính sông Chikugo và sông nhánh sông Sada, đồng thời tối ưu hóa dòng chảy của sông. Chi phí xây dựng dự kiến ​​là 50,2 tỷ yên, và chi phí bảo trì trong 50 năm dự kiến ​​là 10,5 tỷ yên.

  Zalo
  Hotline