Thực trạng quản lý chất thải điện tử ở Việt Nam

Thực trạng quản lý chất thải điện tử ở Việt Nam

  Thực trạng quản lý chất thải điện tử ở Việt Nam

  Ảnh: Pixabay / CC0

  electronic waste
  Rác thải điện tử là một vấn đề to lớn và ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, với số lượng không thể tưởng tượng được các thiết bị và tiện ích bị hỏng và lỗi thời được đưa vào một dòng chất thải có nguy cơ trở thành một trận đại hồng thủy. Vấn đề không chỉ là lãng phí và thất thoát vật liệu quý hiếm và đắt tiền, mà nhiều vật liệu, đặc biệt là kim loại, là mối đe dọa môi trường nếu chúng xâm nhập vào hệ sinh thái.

  Các quy định ở cấp quốc gia và quốc tế cố gắng giải quyết vấn đề rác thải điện tử với các mức độ thành công khác nhau. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quản lý và Công nghệ Môi trường Quốc tế đã xem xét vấn đề từ góc độ của Việt Nam, nơi ước tính có hơn mười triệu đơn vị rác thải điện tử được tạo ra mỗi năm.

  Nghiên cứu xem xét cách Việt Nam quản lý rác thải điện tử của mình theo các quy định được ban hành vào năm 2015 về thu hồi và xử lý các sản phẩm bị loại bỏ và mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất. Hơn nữa, nó xem xét các chính sách này phù hợp với luật bảo vệ môi trường năm 2020 như thế nào và ưu nhược điểm của các quy định và luật pháp địa phương này có thể giúp hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia đang phát triển khác cũng đang đối mặt với các vấn đề ngày càng tăng của chất thải điện tử.

  Nguyễn Trung Thắng và Dương Thị Phương Anh thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) tại Hà Nội, Việt Nam và Sunil Herat của Đại học Griffith, Cơ sở Nathan tại Queensland, Australia, chỉ ra rằng việc xử lý điện tử kém chất thải đang là mối quan tâm nghiêm trọng về sức khoẻ môi trường và sức khoẻ con người.

  Nhiều quốc gia đang phát triển vẫn chưa hiểu đầy đủ các tác động và xây dựng luật để cho phép họ đối phó. Ở Việt Nam, chất thải điện tử vẫn chưa được xác định rõ ràng và phần lớn vẫn đi vào dòng chất thải chung. Ở những nơi nó được xử lý thích hợp hơn, những người tái chế thường thiếu hiểu biết hoặc không có thiết bị để xử lý nó đúng cách và an toàn để chiết xuất và lấy ra các vật liệu quý hiếm và độc hại. Thật vậy, cái gọi là làng nghề được thành lập để khai thác kim loại thường đốt các thiết bị cũ, tạo ra một lượng lớn khói độc và sử dụng các phương pháp thô sơ nhất để lấy và tái chế kim loại từ các thiết bị đó.

  Cách tiếp cận phải thay đổi, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý cần kiểm soát dòng chất thải điện tử, giáo dục những người tham gia xử lý và tái chế, khuyến khích họ nhận ra những lợi ích và có thể đưa ra các khuyến khích để việc xử lý chất thải điện tử an toàn và phù hợp được áp dụng rộng rãi hơn. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm rằng thế giới phát triển cần hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính từ thế giới phát triển về vấn đề này để đảm bảo các dòng chất thải điện tử tại địa phương của họ không chỉ đơn giản là thêm vào một vấn đề toàn cầu.

  Zalo
  Hotline