Thư giới thiệu ông Shigenori Misaka của Hiệp hội xây dựng cầu, được bầu làm đại diện Hạ viện vào mùa hè năm 2025

Thư giới thiệu ông Shigenori Misaka của Hiệp hội xây dựng cầu, được bầu làm đại diện Hạ viện vào mùa hè năm 2025

  Hiệp hội Xây dựng Cầu Nhật Bản (Hashi Kenkyo, Chủ tịch Atsutaka Kawabata) đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị tại Tokyo vào ngày 6 và thông báo rằng Shigenori Misaka, cựu Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Cục Phát triển Khu vực Giao thông và Du lịch Kinki, sẽ là đại diện nghề nghiệp cho cuộc bầu cử Hạ viện Mùa hè năm 2025, tôi đã quyết định đề cử ông. Sau phiên họp thường kỳ cùng ngày, Chủ tịch Kawabata trao cho ông Misaka thư giới thiệu.

  Chủ tịch Kawabata trao thư giới thiệu cho ông Misaka (phải)

  Ông Misaka bày tỏ sự nhiệt tình: ``Tôi tin rằng tôi hiểu các vấn đề và tình hình hiện tại mà ngành xây dựng cầu phải đối mặt. Tôi muốn tập trung vào việc đảm bảo đủ lượng công việc để duy trì hoạt động của các nhà máy của công ty.''

  Chủ tịch Kawabata cho biết: ``Trong cuộc họp trao đổi ý kiến ​​với Cục Phát triển Khu vực Kinki, họ đã lắng nghe yêu cầu của chúng tôi và đưa ra ý kiến ​​cho chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ không chỉ để giải quyết các vấn đề trong ngành cầu mà còn để tạo ra một tương lai tươi sáng cho Nhật Bản, tôi muốn nó," anh nói với nhiều hy vọng.

  Invite partners to see the activities of Pacific Group Co., Ltd.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline