Thông báo về “Gói hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết tổn thất và thiệt hại”

Thông báo về “Gói hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết tổn thất và thiệt hại”

  Thông báo về “Gói hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết tổn thất và thiệt hại”
  Nhật Bản xin công bố những đóng góp toàn diện của mình dưới dạng "Gói hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết Mất mát và Thiệt hại."
  Phối hợp với các công ty Nhật Bản quan tâm đến Hệ thống cảnh báo sớm (EWS), Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, sẽ thiết lập cơ cấu hợp tác cho các công ty và khởi động một sáng kiến ​​nhằm phát triển và triển khai nguyên mẫu EWS ở Châu Á. -Vùng Thái Bình Dương.
  Tiểu sử
  Trong phần Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách về phần đóng góp của Nhóm công tác II cho Báo cáo đánh giá lần thứ sáu của IPCC, đã chỉ ra rằng những tổn thất và thiệt hại sẽ leo thang với mỗi sự gia tăng gia tăng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sau COP26 năm ngoái, các cuộc thảo luận cụ thể về các vấn đề tổn thất và thiệt hại vẫn tiếp tục tại COP27 này. Tổn thất, thiệt hại đang là vấn đề cấp bách toàn cầu.

  Để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết những tổn thất, thiệt hại, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết các lực lượng để tăng cường hỗ trợ kịp thời cho các quốc gia dễ bị tổn thương do tổn thất, thiệt hại do biến đổi khí hậu, đồng thời tiếp tục thảo luận về khuôn khổ hỗ trợ. Vì mục đích này, Chính phủ Nhật Bản đã công bố “Gói hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết các Mất mát và Thiệt hại.”

  Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các tổn thất và thiệt hại với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế.

  Các hoạt động bao gồm trong gói

  (1) Hỗ trợ toàn diện do Nhật Bản cung cấp từ phòng chống thiên tai đến cứu trợ thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai
  - Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai
  - Đóng góp về công nghệ để giảm thiểu rủi ro thiên tai liên quan đến nước
  - Bảo hiểm rủi ro thiên tai
  - Khoản vay dự phòng sau thiên tai

  (2) Chia sẻ kiến ​​thức
  - Nền tảng Thông tin Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Châu Á-Thái Bình Dương (AP-PLAT)
  - Chia sẻ Dữ liệu Quan sát Trái đất và Dữ liệu Dự báo Biến đổi Khí hậu

  (3) Đóng góp cho Liên hợp quốc và các khuôn khổ đa phương
  - Mạng Thích ứng Châu Á Thái Bình Dương (APAN) và Mạng Thích ứng Toàn cầu (GAN)
  - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO)
  - Nền tảng phục hồi quốc tế (IRP)
  - Lá chắn toàn cầu
  - Lực lượng đặc nhiệm dịch vụ thông tin và khí hậu Quad (Úc-Ấn Độ-Nhật Bản-Mỹ)
  - Đối tác hành động sớm dựa trên rủi ro (REAP)
  - Mạng lưới Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu Châu Á-Thái Bình Dương (APN)

  (4) Thúc đẩy mở rộng toàn cầu các dịch vụ và công nghệ liên quan đến khí hậu thông qua quan hệ đối tác công tư
  - Cuộc họp kết nối mạng lưới công-tư-học thuật về rủi ro liên quan đến khí hậu ở Nhật Bản và AP-PLAT
  - Hiệp hội Công-Tư Quốc tế Nhật Bản về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (JIPAD)
  - Xuất bản “Thực hành tốt về thích ứng với biến đổi khí hậu”
  - Sáng kiến ​​thúc đẩy phát triển EWS ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua quan hệ đối tác công-tư (sáng kiến ​​mới của MOE Nhật Bản*)

  (*) MOE Nhật Bản đang có kế hoạch thiết lập cơ cấu hợp tác cho các công ty Nhật Bản quan tâm đến việc phát triển EWS (ví dụ: lắp đặt thiết bị quan sát, phân tích và dự báo dựa trên dữ liệu quan sát, cung cấp dịch vụ thông tin khí hậu) và phát triển các dự án sử dụng EWS ở Châu Á- khu vực Thái Bình Dương, theo cách có thể thích ứng tốt với hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Bước đầu tiên, MOE Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng một EWS nguyên mẫu ở khu vực châu Á để mở đường cho sự phát triển hơn nữa.

  Zalo
  Hotline