Thị trường tín dụng carbon bắt đầu giao dịch vào ngày 11/TSE hỗ trợ giảm phát thải

Thị trường tín dụng carbon bắt đầu giao dịch vào ngày 11/TSE hỗ trợ giảm phát thải

    Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ mở thị trường tín dụng carbon vào ngày 11 để giao dịch giá trị giảm thiểu khí nhà kính. Bằng cách mua và bán J-Credits, được giao dịch trên cơ sở song phương, thông qua thị trường, nó sẽ tăng tính minh bạch và hỗ trợ các nỗ lực khử cacbon của các công ty. Việc tăng số lượng người bán và nguồn cung tín dụng dường như là chìa khóa để tăng tính thanh khoản của thị trường.

    Zalo
    Hotline