Tham gia vào Tổ chức Blue Visby để giảm phát thải CO2 trên tàu bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số

Tham gia vào Tổ chức Blue Visby để giảm phát thải CO2 trên tàu bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số

  Tham gia vào Tổ chức Blue Visby để giảm phát thải CO2 trên tàu bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số
  Ngày 03 tháng 8 năm 2022
  Tổng công ty Marubeni

  Tập đoàn Marubeni (sau đây gọi là "Marubeni") đang tham gia vào Blue Visby Consortium (sau đây gọi là "Consortium"), một tập đoàn đã và đang phát triển Giải pháp Blue Visby (sau đây gọi là "Solution"), một hệ thống tích hợp thông báo cho các tàu về ngày và giờ tối ưu để đến điểm đến của chúng (www.bluevisby.com).

  Giải pháp sử dụng công nghệ kỹ thuật số được phát triển bởi NAPA Oy, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của ClassNK, đồng thời là điều phối viên của Consortium, cùng với Stephenson Harwood LLP, một công ty luật quốc tế có trụ sở chính tại London. Nó nhằm mục đích tối ưu hóa thời gian đến của các tàu viễn dương và giảm tốc độ cũng như lượng khí thải CO₂ của các tàu đó.

  Ships waiting to enter their destination port

  Tàu đang đợi để vào bến cảng

  Solution operation screen (Optimal arrival time is displayed based on the weather, conditions of other ships, etc.)

  Màn hình vận hành giải pháp (Thời gian đến tối ưu được hiển thị dựa trên thời tiết, điều kiện của các tàu khác, v.v.)

  Solution simulation results, with circle size indicating the relative number of ships landing in port (larger circles indicate more ships) and color intensity indicating the relative amount of potential CO₂ emissions reduction (darker shades indicate further reduction)

  Kết quả mô phỏng giải pháp, với kích thước vòng tròn cho biết số lượng tàu cập cảng tương đối (vòng tròn lớn hơn cho biết nhiều tàu hơn) và cường độ màu cho biết mức độ giảm phát thải CO₂ tương đối (các màu tối hơn cho thấy mức giảm hơn nữa)
  Trong ngành vận tải biển, các tàu thường đi nhanh đến một khu vực gần điểm đến của chúng, sau đó chạy không tải ở đó cho đến khi chúng có thể vào cảng, dẫn đến phát thải CO₂ không cần thiết. Theo nhiều giai đoạn khác nhau của nghiên cứu chứng minh khái niệm, bao gồm phân tích 150.000 chuyến đi của 13.000 chuyên gia vận tải trên toàn thế giới vào năm 2019, việc sử dụng Giải pháp sẽ cho phép giảm tốc độ bay và thời gian chờ trong 87% chuyến đi. Với Giải pháp này, người điều hành tàu sẽ được cung cấp thời gian đến bến tối ưu, để sau đó họ có thể điều chỉnh thành công tốc độ hành trình của tàu và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách sử dụng tuyến đường và tốc độ hiệu quả nhất để đến đích của tàu, với khả năng giảm phát thải CO₂ trung bình 16%.

  Marubeni sẽ hỗ trợ việc trình diễn và thực hiện Giải pháp này bằng cách sử dụng đội tàu chở khí và hóa chất trong toàn bộ mạng lưới kinh doanh hóa chất của mình với mục đích thực hiện việc vận chuyển các sản phẩm hóa chất với hàm lượng carbon thấp.

  Stephenson Harwood LLP:
  Tên: Stephenson Harwood LLP
  Địa chỉ: 1 Finsbury Circus, London EC2M 7SH DX No 64 Chancery Lane
  Thành lập: 1875 với tên gọi Harwood & Stephenson, được chuyển đổi thành Stephenson Harwood LLP vào năm 2013
  Người đại diện: Haris Zografakis, đối tác
  Kinh doanh: Công ty luật quốc tế
  Trang web: https://www.shlegal.com/


  Napa Oy:
  Tên: Napa Oy
  Địa chỉ: HTC Helsinki, Pinta Tammasaarenkatu 3, FI-00180 Helsinki, Phần Lan
  Thành lập: Tháng 12 năm 1989
  Người đại diện: Mikko Kuosa
  Kinh doanh: Phần mềm, dịch vụ và phân tích dữ liệu cho thiết kế tàu và hoạt động của tàu
  Trang web: https://www.napa.fi/

  Zalo
  Hotline