TEPCO HD hoàn thành đợt xuất nước thứ hai được xử lý ALPS / 7.810 mét khối trong 17 ngày

TEPCO HD hoàn thành đợt xuất nước thứ hai được xử lý ALPS / 7.810 mét khối trong 17 ngày

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) đã thông báo vào ngày 23 rằng họ đã hoàn thành đợt xả thứ hai vào đại dương nước được xử lý bằng hệ thống loại bỏ đa hạt nhân (ALPS) tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Hệ thống xe tăng thứ hai trong số ba hệ thống đã giải phóng 7.810 mét khối trong khoảng 17 ngày. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 24, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đợt phát hành thứ ba sau khi kiểm tra và xác nhận thiết bị cũng như hoạt động.

    TEPCO HD bắt đầu xả nước nhóm C, hệ thống bể đo lường và xác nhận thứ hai từ A đến C, vào ngày 5/10. Lượng thải ra vẫn ổn định ở mức xấp xỉ 460 mét khối/ngày. Nồng độ triti là khoảng 200 becquerel/lít, nằm trong giá trị tiêu chuẩn 1.500 becquerel.

    Zalo
    Hotline