Sự lắp ráp siêu phân tử hỗ trợ quá trình tổng hợp các chất quang/chất xúc tác điện dựa trên carbon-nitơ có hoạt tính cao

Sự lắp ráp siêu phân tử hỗ trợ quá trình tổng hợp các chất quang/chất xúc tác điện dựa trên carbon-nitơ có hoạt tính cao

  Sự lắp ráp siêu phân tử hỗ trợ quá trình tổng hợp các chất quang/chất xúc tác điện dựa trên carbon-nitơ có hoạt tính cao
  bởi Science China Press

  Supramolecular assembly assisted the synthesis of highly active carbon-nitrogen-based photo/electrocatalysts

  Quy định về hình thái, thành phần và cấu trúc của các vật liệu dựa trên carbon-nitơ có nguồn gốc siêu phân tử, cũng như các ứng dụng của chúng trong các phản ứng quang/xúc tác điện. Ảnh: Nhà xuất bản Khoa học Trung Quốc


  Trong một bài báo đăng trên tạp chí National Science Open, các phương pháp điều chỉnh hình thái và cấu trúc của quá trình lắp ráp siêu phân tử được tóm tắt. Sau đó, những tiến bộ gần đây của vật liệu dựa trên carbon-nitơ có nguồn gốc từ quá trình lắp ráp siêu phân tử cho quá trình quang/xúc tác điện sẽ được thảo luận. Hơn nữa, những phát triển và thách thức trong tương lai được dự kiến.


  Các công nghệ lưu trữ và chuyển đổi năng lượng bền vững dựa trên các phản ứng oxi hóa khử đang là con đường đầy hứa hẹn để giải quyết các vấn đề về năng lượng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các chất xúc tác quang/điện có chi phí thấp, thân thiện với môi trường và có hoạt tính cao, đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng oxi hóa khử.

  Trong tổng quan này, tác giả lần đầu tiên tóm tắt ảnh hưởng của nhiệt độ, loại dung môi, giá trị pH và monome đến hình thái và cấu trúc của tổ hợp siêu phân tử. Sau đó, các tác động của hình thái và quy định cấu trúc đối với các tính chất hóa lý của vật liệu dựa trên carbon-nitơ có nguồn gốc từ quá trình lắp ráp siêu phân tử đã được thảo luận, xác định các tính chất thiết yếu của chất xúc tác cho phản ứng quang/xúc tác điện cụ thể.

  Những tiến bộ gần đây của các vật liệu dựa trên carbon-nitơ có nguồn gốc siêu phân tử cho các ứng dụng quang/xúc tác điện cũng được tóm tắt, bao gồm tách nước, khử CO2, phản ứng khử oxy, phân hủy chất ô nhiễm, tổng hợp hữu cơ, v.v.

  Cuối cùng, họ chỉ ra rằng việc chuẩn bị các chất xúc tác/ảnh quang cụ thể cho nhiệm vụ được hướng dẫn bởi mối quan hệ cấu trúc-hoạt động là rất đáng mong đợi trong tương lai. Đồng thời, việc khám phá các tổ hợp siêu phân tử ban đầu với các đặc tính quang và điện độc đáo cũng rất hấp dẫn.

  Zalo
  Hotline