RWE bắt đầu khảo sát địa điểm cho trang trại gió ngoài khơi Canopy 1,6GW ở Hoa Kỳ

RWE bắt đầu khảo sát địa điểm cho trang trại gió ngoài khơi Canopy 1,6GW ở Hoa Kỳ

  Argeo sẽ chỉ đạo các hoạt động khảo sát bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến và lâu đời, bao gồm cả phương tiện tự hành dưới nước.

  Giày sneaker và

  Cuộc khảo sát sẽ thu thập dữ liệu về khu vực cho thuê liên bang và hành lang dẫn vào bờ. Tín dụng: RWE.

  Công ty năng lượng RWE của Đức đã bắt đầu công việc khảo sát địa điểm cho trang trại gió ngoài khơi Canopy nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc California, Hoa Kỳ.

  Với công suất dự kiến ​​là 1,6GW, dự án sẽ cung cấp năng lượng sạch cho 640.000 hộ gia đình.

  RWE đã chọn Argeo để lãnh đạo các hoạt động khảo sát bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến và lâu đời, bao gồm cả phương tiện tự hành dưới nước (AUV).

  Những phương tiện chạy bằng pin này có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài, nâng cao hiệu quả và giảm lượng khí thải.

  Thiết kế của chúng giảm thiểu tác động đến môi trường và nguy cơ vướng vào ngư cụ.

  Cuộc khảo sát sẽ thu thập dữ liệu về khu vực cho thuê liên bang và hành lang dẫn vào bờ.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline