Rotterdam cung cấp 4,6 tấn hydro vào năm 2030

Rotterdam cung cấp 4,6 tấn hydro vào năm 2030

  Rotterdam cung cấp 4,6 tấn hydro vào năm 2030

  Rotterdam to provide 4.6 mt of hydrogen by 2030

  ủy viên châu Âu Frans Timmermans và Allard Castelein, Giám đốc điều hành của Cảng vụ Rotterdam; Ảnh của cảng Rotterdam


  Cảng Rotterdam cho biết họ có thể cùng với các công ty cung cấp cho Tây Bắc Châu Âu 4,6 triệu tấn hydro hàng năm vào năm 2030.

  Việc tiêu thụ 4,6 triệu tấn hydro cho phép giảm 46 triệu tấn CO2. Nó cũng làm tăng sự độc lập về năng lượng của châu Âu.

  Lượng hydro này là tổng lượng mà Cơ quan Quản lý Cảng Rotterdam đã đưa ra trên cơ sở các dự án cụ thể và kế hoạch thực tế mà các công ty và quốc gia xuất khẩu hiện đang thực hiện.

  Thay mặt cho khoảng 70 công ty và quốc gia xuất khẩu, Cơ quan quản lý cảng Rotterdam đã đưa ra lời đề nghị với ủy viên châu Âu Frans Timmermans về nền kinh tế hydro. Các kế hoạch và dự án đại diện cho việc thực hiện cụ thể tham vọng châu Âu; trong ngữ cảnh của REPowerEU.

  Hydro này sau đó có thể được sử dụng để đảm bảo tính bền vững của xã hội, đặc biệt là làm nhiên liệu và nguyên liệu cho giao thông vận tải và công nghiệp.

  “Sử dụng hydro bền vững góp phần đáng kể vào các mục tiêu của châu Âu trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu và tăng cường sự độc lập về năng lượng của châu Âu. Với việc sản xuất và nhập khẩu hydro có hàm lượng carbon thấp và có thể tái tạo, chúng tôi xây dựng một tương lai bền vững,” Allard Castelein, Giám đốc điều hành của Chính quyền Cảng Rotterdam cho biết.

  Theo các bên tán thành lời đề nghị, hai điều kiện tiên quyết là rất quan trọng để có được nền kinh tế hydro. Đầu tiên là chứng nhận hydro; hydro xanh được nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu phải được chứng nhận là xanh ở đây. Điều kiện tiên quyết thứ hai là thu hẹp khoảng cách tài chính giữa việc sử dụng hydro có hàm lượng carbon thấp và tái tạo cùng các dẫn xuất của nó so với các giải pháp thay thế thải ra CO2 hiện tại.

  Điều này là do chừng nào năng lượng làm từ nhiên liệu hóa thạch còn rẻ hơn năng lượng được sản xuất bền vững, thì năng lượng sau này sẽ không có được động lực cần thiết để đạt được các mục tiêu của châu Âu.

  Hydro là một giải pháp thay thế cho dầu mỏ và khí tự nhiên để làm năng lượng và làm nguyên liệu thô. Nhiều công ty đang thực hiện các dự án sản xuất H2 ở Tây Bắc Châu Âu bằng năng lượng xanh.

  Các quốc gia trên toàn thế giới cũng đang chuẩn bị cho điều này. Ví dụ, hydro được sản xuất ở Châu Mỹ Latinh hoặc Úc có thể được vận chuyển đến Rotterdam trên quy mô lớn, được xử lý ở đây, sau đó được vận chuyển đến vùng nội địa.

  Zalo
  Hotline