PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng cho hãng Hàn Quốc

PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng cho hãng Hàn Quốc

  PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng cho hãng Hàn Quốc
  Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) sẽ cung cấp một giàn khoan tự nâng cho hoạt động khoan của Công ty TNHH SK Innovation (SKI) của Hàn Quốc tại Lô 16-2 ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam.

  Một giàn khoan dầu khí của PV Drilling. PV Drilling sẽ cung cấp giàn khoan tự nâng phục vụ hoạt động khoan của Công ty SK Innovation Co Ltd (SKI) của Hàn Quốc. — Ảnh pvdrilling.com.vn
  HÀ NỘI - Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) sẽ cung cấp giàn khoan tự nâng phục vụ hoạt động khoan của Công ty SK Innovation Co Ltd (SKI) của Hàn Quốc tại Lô 16-2, vùng biển Việt Nam.

  PV DRILLING VI, giàn khoan tự nâng tiên tiến nhất của PV Drilling, được sản xuất bởi Keppel FELS của Singapore, đáp ứng tiêu chuẩn KFELS MOD V Enhanced Class B.

  Nó có khả năng khoan giếng ở độ sâu nước tối đa 121m và tổng độ sâu 9.000m.

  Trước đó, giàn khoan này đã phục vụ chiến dịch khoan của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP POC). Ngay khi kết thúc nhiệm vụ tại PVEP POC, sẽ chuyển sang làm việc cho SKI vào năm 2023.

  Năm 2022, PV DRILLING VI thực hiện các hoạt động khoan cho ENI, Vietsovpetro và Habour Energy tại thị trường trong nước. — VNS

  Zalo
  Hotline