Phụ gia mới giúp cải thiện tính ổn định của pin mặt trời song song perovskite/silicon

Phụ gia mới giúp cải thiện tính ổn định của pin mặt trời song song perovskite/silicon

  Nhóm của Giáo sư Ye Jichun tại Viện Công nghệ và Kỹ thuật Vật liệu Ninh Ba (NIMTE) thuộc Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) đã phát triển một chất phụ gia chất hoạt động bề mặt anion chuỗi dài (LAS) có thể cải thiện đáng kể độ ổn định hoạt động lâu dài của pin mặt trời song song perovskite/silicon. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications .

  Phụ gia mới giúp cải thiện tính ổn định của pin mặt trời song song perovskite/silicon

  Nhờ sự phát triển nhanh chóng của hiệu suất chuyển đổi năng lượng (PCE), đã tăng từ 13,7% lên 33,2% trong tám năm qua, pin mặt trời  /silicon có một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, độ ổn định tương đối thấp của các lớp hoạt tính perovskite vẫn cản trở sự phát triển và thương mại hóa các thiết bị song song perovskite/silicon.

  Các phương pháp truyền thống để cải thiện độ ổn định bao gồm đóng gói, kỹ thuật kết tinh và thụ động hóa khuyết tật. Tương tự như "ăn mòn ứng suất" trong kim loại, thủy tinh và polyme, sự xuống cấp của perovskite dưới tới hạn chắc chắn xảy ra do ứng suất kéo trong quá trình chế tạo và vận hành, làm giảm hiệu suất của thiết bị.

  Để ngăn chặn "sự ăn mòn do ứng suất", các nhà nghiên cứu đã phát triển một chất phụ gia LAS mới cho pin mặt trời song song perovskite/silicon.

  Nhờ khả năng phân tách và mixen hóa bề mặt, chất phụ gia LAS có thể thay đổi về mặt hóa học động học kết tinh perovskite. Ngoài ra, về mặt vật lý, nó có thể tạo thành một giàn giáo giống như keo để loại bỏ ứng suất dư.

  Do các khuyết tật được giảm thiểu, sự di chuyển ion bị ngăn chặn và sự liên kết mức năng lượng được cải thiện, pin mặt trời song song perovskite và perovskite/silicon không có vỏ bọc thể hiện  hoạt động tuyệt vời .

  Dưới ánh sáng liên tục, các thiết bị song song perovskite/silicon mối nối đơn và perovskite mối nối kép được sửa đổi LAS có thể giữ lại 85,7% và 93,6% PCE ban đầu của chúng sau 3.000 giờ và 450 giờ theo dõi điểm công suất tối đa, tương ứng, nằm trong số sự ổn định tốt nhất được báo cáo cho đến nay trong các điều kiện tương tự.

  Cách tiếp cận sáng tạo của nghiên cứu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sản xuất thương mại và ứng dụng quy mô lớn của pin  song song perovskite/  có độ ổn định cao .

  Zalo
  Hotline