[Phỏng vấn tin tức] Ông Keitaro Suzuki, Chủ tịch SALA Energy

[Phỏng vấn tin tức] Ông Keitaro Suzuki, Chủ tịch SALA Energy

  ◆ Làn sóng trung hòa carbon 

  Ông Keitaro Suzuki

  Ông Keitaro Suzuki được bổ nhiệm làm chủ tịch SALA Energy vào tháng 2 năm 2023, nhằm mục đích thách thức và tăng trưởng trong các lĩnh vực mới. Môi trường xung quanh ngành năng lượng đang thay đổi nhanh chóng khi quá trình trung hòa carbon ngày càng tiến triển. Trong hoàn cảnh này, ông nói, “Chúng tôi cần tiếp tục là một công ty được lựa chọn” bằng cách tận dụng sức mạnh trong mối liên hệ của các công ty khí đốt với khách hàng và hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến trung hòa carbon. Chúng tôi hỏi anh ấy về môi trường kinh doanh hiện tại và triển vọng trong tương lai.

   

  Zalo
  Hotline