[Phỏng vấn Tân Phó Chủ tịch] Ông Tetsuya Watanabe của JERA / Tại chỗ là “con người”, thử thách biến thành kết quả

[Phỏng vấn Tân Phó Chủ tịch] Ông Tetsuya Watanabe của JERA / Tại chỗ là “con người”, thử thách biến thành kết quả

    Bạn được bổ nhiệm làm phó chủ tịch cùng lúc với giám đốc mới được bổ nhiệm. Độ phân giải của bạn là gì?

    Ông Tetsuya Watanabe

    "Tôi đã quyết định kiêm nhiệm chức vụ phụ trách O&M (vận hành và bảo trì) và giám đốc. Tôi mong muốn được làm cầu nối giữa bên giám sát và bên điều hành. Tôi được bổ nhiệm. Phạm vi trách nhiệm của tôi sẽ không thay đổi, nhưng tôi sẽ nâng cao trình độ hơn nữa. Phạm vi công việc của tôi tập trung vào tuyến đầu. Tôi tin rằng con người là nguồn lực quản lý quan trọng nhất.”

    Zalo
    Hotline