Phỏng vấn Chủ tịch TEPCO/TEPCO HD Kobayakawa

Phỏng vấn Chủ tịch TEPCO/TEPCO HD Kobayakawa

    ◆ Sự đồng cảm trong một năm quan trọng

    Ông Tomoaki Kobayakawa

    TEPCO Holdings (HD) sẽ đạt đến thời điểm quan trọng vào năm 2024. Liệu công việc tháo dỡ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi có diễn ra suôn sẻ? Chúng ta có thể đạt được tiến bộ ổn định trong việc khởi động lại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa không? Xu hướng khử cacbon có thể được sử dụng để tăng lợi nhuận? Chúng tôi sẽ hỏi Chủ tịch Tomoaki Kobayakawa về những vấn đề này và giới thiệu xu hướng tại ba công ty hoạt động cốt lõi.

    Zalo
    Hotline