Phát triển nhà máy điện sinh khối từ gỗ tại thành phố Ishikari, Hokkaido: Cung cấp năng lượng tái tạo bằng cách tiêu thụ nhiên liệu sản xuất tại địa phương

Phát triển nhà máy điện sinh khối từ gỗ tại thành phố Ishikari, Hokkaido: Cung cấp năng lượng tái tạo bằng cách tiêu thụ nhiên liệu sản xuất tại địa phương

  Tập đoàn Marubeni (sau đây gọi là “Marubeni”) và Tập đoàn Taisei (sau đây gọi là “Taisei”), thông qua một công ty có mục đích đặc biệt, “Tập đoàn năng lượng sinh khối khu vực Ishikari” (sau đây gọi là “IBP”), đã bắt đầu phát triển một loại sinh khối làm từ gỗ nhà máy điện (Nhà máy điện sinh khối khu vực Ishikari), với công suất phát điện là 9.950 kW, tại Khu vực cảng mới vịnh Ishikari ở thành phố Ishikari, Hokkaido. 

  Nhà máy điện sinh khối sẽ sử dụng nhiên liệu được sản xuất tại địa phương, bao gồm chủ yếu là gỗ mỏng chưa sử dụng từ khu vực trung tâm của Hokkaido, để cung cấp năng lượng tái tạo. IBP đã được đăng ký là “nhà máy điện sinh khối cho tài nguyên địa phương1” và được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi ngành lâm nghiệp địa phương. IBP đã ký một Thỏa thuận cho vay với Ngân hàng Trung ương Shinkin và năm Ngân hàng Shinkin địa phương khác ở Hokkaido, và lần rút vốn đầu tiên đã được thực hiện thành công.

  Marubeni, cùng với Taisei và IBP, sẽ hợp tác chặt chẽ với Thành phố Ishikari cũng như các nhà cung cấp nhiên liệu nhằm mục đích bắt đầu vận hành nhà máy vào tháng 1 năm 2026, với sự hiểu biết và hợp tác của cư dân địa phương và các bên liên quan khác.

  Marubeni đã phát triển sáu nhà máy điện sinh khối từ gỗ. Nhà máy sinh khối này là nhà máy thứ hai của công ty liên quan đến việc tiêu thụ nhiên liệu sản xuất tại địa phương sau Nhà máy điện Sinh khối Godo, bắt đầu hoạt động vào ngày 2 tháng 4 năm 2023. Marubeni định vị chiến lược xanh là một trong những chính sách cơ bản trong chiến lược quản lý trung hạn của mình “ GC2024” và sẽ tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo bằng cách tận dụng bí quyết công nghệ đã có được ở Nhật Bản và nước ngoài.

  Tổng quan về Nhà máy Điện Sinh khối Khu vực Ishikari:

  Vị trí: 730-1, Shinko Chuo, 2-chome, thành phố Ishikari, Hokkaido
  Sản lượng phát điện: 9.950 mã lực
  Sản lượng điện ước tính hàng năm: Khoảng 8.000 triệu kWh (tương đương điện cho khoảng 25.000 hộ gia đình bình thường)
  Loại nhiên liệu: Dăm Gỗ (100% gỗ trong nước)
  Ngày khởi công xây dựng: tháng 11 năm 2023
  Bắt đầu vận hành thương mại: Tháng Giêng 2026
     
  Tổng quan về Tổng công ty điện sinh khối khu vực Ishikari:
  Trụ sở chính: 196-1, Shinko Chuo, 2-chome, thành phố Ishikari, Hokkaido
  Tiêu biểu: Seishi Narita
  Việc kinh doanh: Xây dựng nhà máy điện sinh khối từ gỗ, cung cấp và bán điện, v.v.
  Công ty đầu tư: Marubeni Clean Power Corporation*2 (50%), Taisei Corporation (50%)

   

  *1 Chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án sẽ sử dụng các nguồn tài nguyên chưa sử dụng được sản xuất tại địa phương và góp phần phát triển lâm nghiệp cũng như thủy sản
  *2 Marubeni đã đầu tư vào IBP thông qua công ty con Marubeni Clean Power Corporation thuộc sở hữu hoàn toàn của mình

  Zalo
  Hotline