[Phản ứng tổng hợp hạt nhân: Những thách thức sắp tới] (4) Việc sản xuất điện bắt đầu vào giữa những năm 1930

[Phản ứng tổng hợp hạt nhân: Những thách thức sắp tới] (4) Việc sản xuất điện bắt đầu vào giữa những năm 1930

  ◆ Thích hợp để vận hành lâu dài, làm nguồn năng lượng cơ bản
  ◇ Ông Koya Taguchi, Giám đốc điều hành của Helical Fusion
  Helical Fusion (Chuo-ku, Tokyo) là một lò phản ứng năng lượng nhiệt hạch có thể được vận hành như một nguồn năng lượng cơ bản bằng cách sử dụng "xoắn ốc" phù hợp để hoạt động ổn định lâu dài. Đây là một startup hướng tới mục tiêu thực hiện điều này. Giám đốc điều hành Kouya Taguchi cho biết: ``Nếu chúng tôi có thể hoàn thiện các yếu tố kỹ thuật và tiến hành trình diễn tích hợp bằng cách sử dụng lò phản ứng thử nghiệm, thì chúng tôi đang ở giai đoạn có thể tạo ra một lò phản ứng năng lượng thực sự.'' Thể hiện sự nhiệt tình phát triển.

  Ông Koya Taguchi
   

  Zalo
  Hotline