Phần 3, Lợi thế thu nhập dài hạn Michael Herskowicz, Trưởng bộ phận quản lý toàn cầu, BNP Paribas AM

Phần 3, Lợi thế thu nhập dài hạn Michael Herskowicz, Trưởng bộ phận quản lý toàn cầu, BNP Paribas AM

  Lợi thế thu nhập dài hạn Michael Herskowicz, Trưởng bộ phận quản lý toàn cầu, BNP Paribas AM


  BNP Paribas Asset Management (AM) tin rằng việc tích hợp đầy đủ các khía cạnh của ESG vào các khoản đầu tư chắc chắn sẽ tạo ra lợi nhuận vượt trội trong thời gian dài. Nó cũng có tác dụng giữ cho biến động thu nhập ở mức thấp.

  Vì đây là một khái niệm đầu tư dài hạn, nên kết quả đầu tư không nên được xem xét trong ngắn hạn, chẳng hạn như sáu tháng. Nó không phải là một cuộc thảo luận về những gì cổ phiếu sẽ tăng giá trong tương lai gần.

  Dựa trên những ý tưởng này, chúng tôi tích hợp tất cả các tài sản đang quản lý của mình với các cân nhắc của ESG. Nó có thể được chia thành hai khía cạnh.

  Đầu tiên là tích hợp ESG, hoặc kết hợp các quan điểm về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp khi quyết định có đầu tư hay không. Hai là khuyến khích các cải tiến về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Sự tham gia của ESG này là không thể thiếu để hoàn thành trách nhiệm quản lý và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng lợi nhuận.

  Nó đánh giá và xếp hạng 13.000 công ty trên toàn thế giới từ góc độ ESG. Điều quan trọng nữa là phân tích lĩnh vực mà công ty thuộc về. Điều này là do các ngành khác nhau phải đối mặt với các vấn đề ESG khác nhau.

  Đầu tư vào ESG có thể là một động lực cho sự thay đổi trong các công ty. Ví dụ, khử cacbon. Bằng cách thực hiện quyền biểu quyết, các công ty quản lý tài sản có thể khuyến khích quá trình chuyển đổi sang một xã hội không có khí nhà kính (ròng không phát thải).

  Sau khi Nga xâm lược Ukraine, giá cổ phiếu của các công ty năng lượng như than và khí đốt đã hoạt động tốt. Nhưng điều đó không làm cho Transition ít cần thiết hơn.

  Xu hướng kết hợp ESG như một yếu tố thiết yếu trong đầu tư sẽ tiếp tục. Các nhà quản lý cần trau dồi kiến ​​thức chuyên môn và tinh chỉnh các chiến lược đầu tư.

  Đầu tư ESG sẽ hướng tới ít mơ hồ hơn và minh bạch hơn. Chúng tôi cũng phải chuẩn hóa nội dung và phương pháp mà các công ty nên tiết lộ cho các nhà đầu tư. Các công ty quản lý tài sản cũng nên tích cực tham gia vào việc tạo ra một khuôn khổ công bố thông tin. Đối thoại với các quan chức quyết định các chính sách thị trường cũng rất cần thiết.

  Zalo
  Hotline