Ông Junichi Fujimoto, được bổ nhiệm làm giám đốc Liên đoàn các Công ty Điện lực Nhật Bản

Ông Junichi Fujimoto, được bổ nhiệm làm giám đốc Liên đoàn các Công ty Điện lực Nhật Bản

  ◆ Chủ nghĩa hoài nghi lành mạnh

  Ông Junichi Fujimoto
  được nuôi dưỡng bởi Zeami, một diễn viên kịch Noh thời Muromachi. Đó là để những người biểu diễn nhìn vào màn trình diễn của họ một cách khách quan từ quan điểm của khán giả. Nó cũng sẽ dẫn đến việc khôi phục niềm tin vào ngành điện, đây là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Sau một loạt vụ bê bối, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã chỉ đạo Liên đoàn các Công ty Điện lực cải thiện tính minh bạch trong quản lý tổ chức của mình. “Chúng ta cần có một 'sự hoài nghi lành mạnh' và ý thức được thế giới bên ngoài nhìn nhận chúng ta như thế nào.
  Từ Điện lực Kyushu.

  Zalo
  Hotline