Oku-Nikko tốt hơn với quá trình khử cacbon / Chi nhánh tổng hợp TEPCO PG Tochigi, hội thảo dành cho phụ huynh và trẻ em

Oku-Nikko tốt hơn với quá trình khử cacbon / Chi nhánh tổng hợp TEPCO PG Tochigi, hội thảo dành cho phụ huynh và trẻ em

    Vào ngày 11, Chi nhánh Tochigi của TEPCO Power Grid (PG) (Tổng Giám đốc Chi nhánh Kazuhiko Mochizuki) đã tổ chức ``Triển lãm Môi trường Oku-Nikko'' dành cho trẻ em, học sinh và phụ huynh tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thành phố Nikko (Thành phố Nikko) , tỉnh Tochigi) Tham gia và phối hợp với Hội thảo Hoạt động Bảo tồn (WS). Tại WS, Giáo sư Shogo Sugiura của Đại học Thành phố Tokyo đã lên sân khấu và giải thích về SDG (Mục tiêu Phát triển Bền vững) và quá trình khử cacbon. Chúng tôi cũng làm móc chìa khóa bằng da hươu. 25 người tham gia, bao gồm cả học sinh và phụ huynh.

    Học sinh tích cực trả lời các câu hỏi do Giáo sư Sugiura (giữa) đặt ra (Trường tiểu học và trung học cơ sở thành phố Nikko Chuguji)

    Zalo
    Hotline