Okozu Construction / Sản xuất bảng hiệu cho người Việt Nam và lắp đặt tại chỗ để thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiếng mẹ đẻ và hình ảnh minh họa

Okozu Construction / Sản xuất bảng hiệu cho người Việt Nam và lắp đặt tại chỗ để thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiếng mẹ đẻ và hình ảnh minh họa

  Okozu Construction / Sản xuất bảng hiệu cho người Việt Nam và lắp đặt tại chỗ để thu hút sự chú ý của mọi người bằng tiếng mẹ đẻ và hình ảnh minh họa


  Biển báo “Chú ý bước xuống” (phải) và “Chú ý trượt ngã” được lắp đặt tại địa điểm (từ trang web của Cục Bảo trì Hokuriku)


  Công ty TNHH Xây dựng Okozu (Thành phố Tsubame, tỉnh Niigata) đã sản xuất các biển thông báo nguy hiểm cho công nhân Việt Nam một cách dễ hiểu tại công trường "Thi công mố cầu dẫn nước Tsubame-Yahiko" do công ty trực thuộc ủy quyền. đơn đặt hàng của Cục phát triển khu vực Hokuriku. đã được cài đặt trong Có hai loại "Chú ý trượt chân" và "Chú ý trượt ngã". Hình ảnh minh họa và tiếng Nhật, tiếng Việt được viết trên bảng hiệu. Người Việt Nam nói: "Tôi có thể hiểu các hình minh họa, nhưng tôi rất biết ơn vì nội dung được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi nên tôi có thể hiểu nó tốt hơn." Sáng kiến ​​này đã được giới thiệu tại buổi thuyết trình nghiên cứu xây dựng do Văn phòng Sông Shinanogawa của Cục Phát triển Hokuriku tổ chức vào ngày 9 và được đánh giá cao.


   Năm thực tập sinh kỹ năng Việt Nam từ một nhà thầu phụ đã vào công trường xây dựng mố cầu dẫn nước Tsubame-Yahiko.
  Nhìn vào công việc, không có vấn đề gì đặc biệt vì nhà thầu phụ đang tiến hành đào tạo, nhưng khi người phụ trách công trường của Okozu Construction nói về vấn đề an toàn, từ ngữ không được hiểu rõ và giao tiếp không được. không hiểu được nội dung của các biển cảnh báo những nơi khó đi, nguy hiểm.


  Vì vậy, chúng tôi quyết định làm một biển báo có hình ảnh minh họa và chữ tiếng Nhật, tiếng Việt và lắp đặt ở nơi nguy hiểm. Sau khi bảng hiệu được lắp đặt, các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam mới bước vào, nhưng họ nói rằng họ hiểu rõ nội dung.
  Một người phụ trách công trường Okozu cho biết: "Từ giờ sẽ có nhiều cơ hội làm việc với thực tập sinh kỹ năng nước ngoài hơn. Lần này chỉ có biển cảnh báo nhưng có tài liệu và danh sách kiểm tra cho khách mới vào công trường .Còn nhiều tài liệu mong mọi người thông cảm.
  Công trình theo hợp đồng Mố cầu cống Tsubame-Yahiko bao gồm việc xây dựng mố cho công trình lấy nước và kè xung quanh cùng với việc xây dựng Nhà máy lọc nước Togo ở Thành phố Tsubame, Tỉnh Niigata. Thời gian thi công từ ngày 18/8/2021 đến ngày 30/6/2022 đến nay đã hoàn thành.

  Zalo
  Hotline